Gå til sidens hovedinnhold

Barnevernet under lupen hos Fylkesmannen etter lovbrudd

Artikkelen er over 3 år gammel

Ifølge en rapport fra Fylkesmannen leverer ikke barnevernstjenesten i Sør-Varanger i dag tjenestene de er pålagt å levere. Nå skal Fylkesmannen undersøke flere enkeltsaker nærmere.

Fylkesmannen i Finnmark har gjennomgått barnevernet i Sør-Varangers egen rapport fra første halvår 2017, og konkluderer med at tjenesten ikke driver i henhold til de krav lovverket stiller på flere områder, deriblant undersøkelsessaker og oppfølging av fosterhjem.

Les også: Arbeidstilsynet om barnevernsvarsling: – Alvorlig og forsvarlig

Fristbrudd og henleggelser

Fylkesmannens undersøkelser viser at 66 av 83 saker har blitt henlagt i løpet av undersøkelsesperioden, mens det i 34,9 prosent av sakene ble begått fristbrudd. Fristen for at barnevernet skal undersøke en enkeltsak er som hovedregel på tre måneder. I kun 17 av 83 saker er det vedtatt tiltak.

Med bakgrunn i informasjonen Fylkesmannen har fått etter sine undersøkelser, opplyser de kommunen i et brev at de fremover vil gjennomføre stikkprøver av håndteringen i noen av sakene for å undersøke forsvarligheten.

Fylkesmannen viser til at kun elleve av 68 barn har en tiltaksplan for sin situasjon, og av de barna som er på tiltak, får ikke alle den oppfølgingen som loven krever. Kommunen har kontrollansvar for 38 barn i fosterhjem. 26 av disse barna har ikke blitt fulgt opp slik de skal, ifølge Fylkesmannen.

I sin konklusjon skriver de at kommunen har brutt loven på flere ansvarsområder, inkludert områder kommunen selv har hevdet å ha et spesielt fokus på:

– Tallene viser at det er det er stort antall barn som ikke mottar de tjenester som de etter loven har krav på, og som Sør-Varanger kommune har plikt til å gi, står det å lese i brevet fra Fylkesmannen.

Les også: Barnevern-bråket i Sør-Varanger: Nå leier de inn hjelp for å bedre miljøet

Lav bemanning

Kommunen har kontrollansvar for 38 barn i fosterhjem. 26 av disse barna har ikke blitt fulgt opp slik de skal, ifølge Fylkesmannen.

Ifølge brevet fra Fylkesmannen har kommunen selv begrunnet bruddene med lav bemanning og stort sykefravær. De har også påpekt at det blir jobbet med en omorganiseringsprosess med mål om å luke ut avvikene.

iFinnmark har tidligere omtalt den alvorlige situasjonen i barnevernet. Ifølge en rapport fra Arbeidstilsynet i vår var åtte av elleve arbeidstakere sykemeldt på grunn av arbeidssituasjonen og et uforsvarlig arbeidsmiljø.

Tidligere barnevernsleder Irene Pleym Jakola varslet for et år siden fra om situasjonen i barnevernet, og meldte fra om en uholdbar situasjon for de ansatte, der flere saker ikke ble tatt tak i fordi det ikke var nok kapasitet i tjenesten.

Fratatt stillingen

Pleym ble fratatt stillingen sin i etterkant av varslingen, og har i etterkant ment at det var et direkte resultat av at hun sa fra om situasjonen. Barnevernstjenesten har i to omganger lyst ut hennes ledige stilling, men fremdeles ikke fått på plass en ny barnevernsleder.

Den tidligere lederen fikk støtte av Arbeidstilsynet på sitt syn av saken. Nå har altså Fylkesmannen i sine undersøkelser avdekket alvorlige feil i tjenesten, som nå har innleid hjelp utenfra for å bøte på situasjonen. Kommunen har fått frist innen 15. desember til å melde fra om videre tiltak for å bedre situasjonen.

Rådmannen i Sør-Varanger, Nina Bordi Øvergaard, ønsker ikke å uttale seg i saken, men viser til at kommunalsjef for oppvekst, Arnulf Ingerøyen kommer tilbake med skriftlig svar torsdag.

 

Kommentarer til denne saken