Totalt har Sør-Varanger kommune fakturert Utlendingsdirektoratet for 16,5 millioner kroner for transittmottaket i Fjellhallen. Men partene strides om hvem som skal betale hva.

Kommunen oversendte i mars detaljerte fakturaer og timelister for hele driften. Av korrespondansen mellom partene går det fram at UDI-direktør Frode Forgang per sms har bekreftet at de er klare til å utbetale rundt ti millioner kroner.

SISTE UTVIKLING I SAKEN: UDI mener seg fakturert for hundretusener etter de flyttet ut av Fjellhallen (krever innlogging)

Snakker ikke sammen

Det skal skje innen 7. april.

LES OGSÅ: Rafaelsen møter UDI-direktøren: – Ikke fakturert dem ett øre for mye

"Viser til møtet i går. Jeg har nå hatt en gjennomgang med mine folk vedr. fakturering. Vi er klare til å utbetale et beløp på rundt 10 mill. Samtidig ber vi om et snarlig møte med rådmannen for å drøfte gjenstående krav," skrev UDI-direktør Frode Forfang i en sms til ordfører Rune Rafaelsen etter at de to møttes i Oslo i mars, ifølge kommunen.

 

Men selv om det er vår i både Oslo og Kirkenes nå i april, er forholdet de to imellom fortsatt iskaldt. Nå snakker partene bare sammen via kommunens advokat, Ole G. Klevan hos advokatfirmaet Schjødt.

– Utrolig skuffet

Og fortsatt gjenstår altså rundt seks millioner kroner. Investeringskostnader, ekstrautgifter til vakt- og renhold, samt en rekke andre utgifter, er fortsatt blant det UDI mener de ikke skal faktureres for.

LES OGSÅ: UDI vil ikke erkjenne at Fjellhallen-kontrakten var uklar

Ordfører Rune Rafaelsen står fast på at kommunen ikke har gjort en eneste feil, eller krever ett øre for mye.

– Hva tenker du om at dere ikke klarer å fortsette dialogen uten en advokat som mellommann?

– Jeg er utrolig skuffet og fortvilt på UDIs vegne. At de ikke er i stand til å kommunisere bedre med en kommune som tok et nasjonalt ansvar, er trist. Det står ikke mye respekt av.

Avtalen om transittmottak i Fjellhallen

 • Utlendingsdirektoratet og Sør-Varanger kommune inngikk avtale om drift av Fjellhallen som transittmottak fra 24.9.15 til 31.3.16.
 • Mottaket hadde beboere fram til 11. november, og avtalen ble avsluttet ved nyttår. Det samlede kravet fra kommunen for driften av mottaket var på 16,5 millioner kroner.
 • Det utgjør 337.000 kroner per døgn for de 49 dagene det var bebodd. Deretter sto det tomt i like mange dager.
 • I starten av april 2016 betalte UDI 8,7 millioner kroner. 7,8 millioner gjensto av kommunens krav, og saken var berammet til Oslo tingrett i mars 2017.
 • 30. januar møttes partene til et forberedende meklingsmøte i Oslo, og inngikk der et forlik for å unngå rettssak.
 • Avtalen innebærer at Utlendingsdirektoratet betaler ytterligere 4,5 millioner kroner, og at saken da legges død.
 • Forliket inkluderer også en tvist om et millionbeløp for tjenester kommunen leverte til Vestleiren.
 • Fjellhallen ble etter hvert avløst av UDI-styrte Ankomstsenter Finnmark i Vestleiren. Kontrakten ble derfor avviklet etter tre av opprinnelig seks måneder.
 • Ifølge kommunen var 3.300 asylsøkere fra 36 land innom hallen.

Slik var leieavtalen og uenighetene dem imellom:

Fast leie

 • UDI forplikter seg til å betale driftsoperatørs kostnader til leie og investeringer. Den avtalte summen var 4,9 millioner kroner for seks måneder.

Driftsutgifter

 • Faste driftsutgifter (inklusive investeringer) skulle dekkes trinnvis:
 • 6,4 millioner kroner for inntil 100 faste plasser.
 • 905.000 kroner ekstra hvis antallet steg til fra 101–120 plasser.
 • 1,2 millioner kroner ekstra hvis antallet steg fra 122 til inntil 150 plasser.
 • Kostøre / bespising betales per person med 350 kroner per døgn for tre måltider.

Helseregistrering

 • Gjennomføring av førstegangs helseregistrering (helsesøster, sykepleier, lege, legeberedskap og registreringspersonell) skulle dekkes med en fastsum på 5,4 millioner kroner for perioden.

Ekstrautgifter

 • Kommunen tolker avtalen slik at UDI også skal dekke flere tilleggsavtaler og ekstrautgifter.
 • Uenighetene dreier seg om blant annet:
 • Istandsetting av lokaler og kontorplasser: 897.000 kroner.
 • Annet utstyr, hygiene og aktiviteter: 580.000 kroner.
 • Kommunens utgifter til helsepersonell/beredskap.
 • Ekstra renholdsbehov hvor kommunen måtte leie inn folk: 900.000 kroner.
 • Ekstra, uforutsett vakthold: 1,3 millioner kroner.
 • En «Tilleggsavtale ukedrift» partene er uenige om hvorvidt UDI har akseptert. Ekstra personell, legeberedskap, mat og renhold, totalt 2,8 millioner kroner for fire uker.
 • Ekstraporsjoner med mat fordi noen trengte mer enn ett kuvert per måltid.
 • Transport, sengepakker og klær, 2,6 mill. kr
 • UDI mener disse utgiftene må dekkes av hovedavtalen, samt andre tilskudd Sør-Varanger har fått i forbindelse med asylkrisa.