– Det har vært en jævlig lang dag. Det viktigste nå er at vi har spart oss for en lang og belastende rettssak. Vi har fått et forlik, og nå er saken ute av verden, sier ordfører Rune Rafaelsen til iFinnmark.

Gjennom hele fjoråret forsøkte Sør-Varanger kommune og Utlendingsdirektoratet å bli enige om regninga for transittmottaket. Den var opprinnelig på over 16 millioner kroner (se faktaboks lenger ned i saken).

LES OGSÅ: Listhaug gransker to rettsoppgjør om asylmottak i Finnmark etter krav fra Stortinget

Om lag halvparten ble betalt, men deretter strandet dialogen. I vinter har det vært kjølig forhold dem imellom, og rettssaken var forhåndsberammet i mars.

– Greit oppgjør

Nå har UDI gått med på å betale ytterligere 4,6 millioner kroner, ifølge Rafaelsen. Kommunen gir dermed avkall på tre-fire millioner kroner av regninga, avhengig av om man regner med renter fram til nå.

– Men sammen med vertskommunetilskuddet kommunen har mottat fra UDI, gjør det at vi totaltsett kommer greit ut av det, sier Rafaelsen.

Mandag hadde imidlertid partene en siste sjans til å unngå en rettssak som både blir ressurskrevende og opprivende for dem begge.

LES OGSÅ: Asylkrangel også om Vestleiren: Krevde 2,8 millioner – tilbys en sjettedel

Rådmann Nina Bordi Øvergaard, økonomisjef Svanhild Apeland Lande og leder Solbjørg Mikkola i flyktningtjenesten brukte hele for- og ettermiddagen på meklingngen i Oslo tingrett i håp om å unngå en full rettssak.

Formannskapet orienteres

Rafaelsen har fått hyppige oppdateringer, og ga til slutt sin godkjennelse til å inngå forliket. Han kontaktet i etterkant Cecilie Hansen (Sp), som var ordfører da avtalen med UDI ble inngått.

LES OGSÅ: Oppgjøret for i fjor ender i retten – men i år tjener Sør-Varanger millioner på tom asylleir

Rådmannen skal orientere formannskapet om saken i møtet denne uka, da Rafaelsen har ferie.

Utlendingsdirektoratet har ikke anledning til å kommentere saken før tirsdag.

Isfront i flere måneder

Beskyldningene haglet fra begge hold om kontraktsbrudd og sviktende rutiner. UDI skrev blant annet at de mente kommunen grovt utnyttet den akutte asylsituasjonen ved å ta seg godt betalt.

Ordføreren har betegnet UDIs holdning som en nasjonal skam og et hån mot en kommune som tok ansvar under asylkrisa på Storskog.

Uenighetene gikk på alt fra refusjon for matporsjoner, til investeringsutgifter i Fjellhallen og påstått feilaktig bruk av systemer for registrering av asylsøkerne. UDI mente kommunen ga dem mye merarbeid med å holde oversikt over enkeltpersoner, mens kommunen mente UDIs datasystemer ikke fungerte.

LES OGSÅ: Krever åtte millioner fra UDI: – En nasjonal skam

De siste månedene har kommunen og Utlendingsdirektoraret for det meste kommunisert via sine respektive advokater. Tilliten var svært lav fra kommunens side, og de nektet å møte andre enn UDI-direktør Frode Forfang. Dette grunnet at mye av disputten var grunnet i uklarhet om hvem som hadde ansvaret for avtalene hos UDI.

Ordføreren var også i møte med Forfang, uten at det ga en løsning. Deretter var det liten bevegelse. I forkant av møtet mandag sto partene også langt fra hverandre, men etter flere timer på overtid kom de altså fram til en avtale slik at kommunen trekker søksmålet.

Avtalen om transittmottak i Fjellhallen

 • Utlendingsdirektoratet og Sør-Varanger kommune inngikk avtale om drift av Fjellhallen som transittmottak fra 24.9.15 til 31.3.16.
 • Mottaket hadde beboere fram til 11. november, og avtalen ble avsluttet ved nyttår. Det samlede kravet fra kommunen for driften av mottaket var på 16,5 millioner kroner.
 • Det utgjør 337.000 kroner per døgn for de 49 dagene det var bebodd. Deretter sto det tomt i like mange dager.
 • I starten av april 2016 betalte UDI 8,7 millioner kroner. 7,8 millioner gjensto av kommunens krav, og saken var berammet til Oslo tingrett i mars 2017.
 • 30. januar møttes partene til et forberedende meklingsmøte i Oslo, og inngikk der et forlik for å unngå rettssak.
 • Avtalen innebærer at Utlendingsdirektoratet betaler ytterligere 4,5 millioner kroner, og at saken da legges død.
 • Forliket inkluderer også en tvist om et millionbeløp for tjenester kommunen leverte til Vestleiren.
 • Fjellhallen ble etter hvert avløst av UDI-styrte Ankomstsenter Finnmark i Vestleiren. Kontrakten ble derfor avviklet etter tre av opprinnelig seks måneder.
 • Ifølge kommunen var 3.300 asylsøkere fra 36 land innom hallen.

Slik var leieavtalen og uenighetene dem imellom:

Fast leie

 • UDI forplikter seg til å betale driftsoperatørs kostnader til leie og investeringer. Den avtalte summen var 4,9 millioner kroner for seks måneder.

Driftsutgifter

 • Faste driftsutgifter (inklusive investeringer) skulle dekkes trinnvis:
 • 6,4 millioner kroner for inntil 100 faste plasser.
 • 905.000 kroner ekstra hvis antallet steg til fra 101–120 plasser.
 • 1,2 millioner kroner ekstra hvis antallet steg fra 122 til inntil 150 plasser.
 • Kostøre / bespising betales per person med 350 kroner per døgn for tre måltider.

Helseregistrering

 • Gjennomføring av førstegangs helseregistrering (helsesøster, sykepleier, lege, legeberedskap og registreringspersonell) skulle dekkes med en fastsum på 5,4 millioner kroner for perioden.

Ekstrautgifter

 • Kommunen tolker avtalen slik at UDI også skal dekke flere tilleggsavtaler og ekstrautgifter.
 • Uenighetene dreier seg om blant annet:
 • Istandsetting av lokaler og kontorplasser: 897.000 kroner.
 • Annet utstyr, hygiene og aktiviteter: 580.000 kroner.
 • Kommunens utgifter til helsepersonell/beredskap.
 • Ekstra renholdsbehov hvor kommunen måtte leie inn folk: 900.000 kroner.
 • Ekstra, uforutsett vakthold: 1,3 millioner kroner.
 • En «Tilleggsavtale ukedrift» partene er uenige om hvorvidt UDI har akseptert. Ekstra personell, legeberedskap, mat og renhold, totalt 2,8 millioner kroner for fire uker.
 • Ekstraporsjoner med mat fordi noen trengte mer enn ett kuvert per måltid.
 • Transport, sengepakker og klær, 2,6 mill. kr
 • UDI mener disse utgiftene må dekkes av hovedavtalen, samt andre tilskudd Sør-Varanger har fått i forbindelse med asylkrisa.