Solbjørg Mikkola hos flyktningtjenesten har etterlyst en utbetaling av vertskommunetilskudd fra Utlendingsdirektoratet for første kvartal i år.

Vibeke Etkjern svarer på vegne av UDI at dette skyldes en glipp, og at det er snakk om en etterbetaling som ble glømt i farten.

Les korrespondansen her

Den glømte potten, rundt 700.000 kroner, kommer om noen dager, lovet hun i svaret 25. august.

Vertskommunetilskuddet betales ut til alle kommuner hvor det er en form for asylmottak, og skal dekke økt behov for helse og andre kommunale tjenester.

Kommunen får det fordi Hero-drevne Vestleiren fortsatt er i beredskap gjennom store deler av 2016.

Dette tilskuddet er altså utenom oppgjørene for Fjellhallen som kommunen krangler med UDI om.

LES OGSÅ: Krever åtte millioner fra UDI: – En nasjonal skam