Sør-Varanger kommune og Utlendingsdirektoratet (UDI) krangler om oppgjøret etter fjorårets asylstrøm fra Russland.

Kommunen har levert flere krav. Ett av dem er på 2,8 millioner – hovedsakelig for helesetjenester i Vestleieren.  UDI sier seg kun villig til å dekke 500.000 av dette.

Det skriver NRK.

Kommunen og UDI hadde ikke skriftlig avtale med UDI om levering av helsetjenster.

– Vi hadde ikke avtale, men det pågikk forhandlinger. Og vi tok det samfunnsansvaret at vi måtte gi et tilbud til de som var på flukt. Dette inkluderer jo og en del lovpålagte oppgaver vi som kommune er pliktig til å gi, sier leder for Flyktningetjenesten i Sør-Varanger kommune, Solbjørg Mikkola, til NRK.

UDI ønsker ikke å kommenterer saken ovenfor NRK, fordi dette kan berøre forhold knyttet til den kommende rettssaken mellom dem og kommunen. 

LES OGSÅ: UDI har heller ikke gjort opp for Vestleiren – kommunen krever totalt ti millioner innen ti dager

UDI har tidligere begrunnet manglende utbetalinger med at en del av Sør-Varangers utgifter er dekket opp gjennom vertskommunetilskuddet alle kommuner med asylmottak får for å dekke utgifter til helse og andre kommunale tjenester.

I år har kommunen for øvrig bokført 2,8 millioner kroner i pluss av dette tilskuddet, som de får selv om Vestleiren står tom fra mars til nedleggelsen nå i midten av oktober

Denne potten kommer trolig også til å bli et tema i oppgjøret mellom de to.

Sør-Varanger har stevnet UDI, og krever til sammen litt over åtte millioner kroner for utgifter til mottakene i Vestleiren og Fjellhallen. Kommunens opprinnelige faktura med forfall 17. desember 2015 var på hele 16.535.027 kroner.

LES OGSÅ: Oppgjøret for i fjor ender i retten – men i år tjener Sør-Varanger millioner på tom asylleir

LES OGSÅ: UDI: – 3,4 millioner kroner for å leie en gymsal i et halvår, det er mye