– For leserne av enhver avis er det essensielt å vite at det man leser er objektivt, sier Thomas Nilsen, redaktør for BarentsObserver (BO).

Han er svært skuffet over torsdagens nei til å skrive under Redaktørplakaten. BO er eid av Barentssekreteriatet, som igjen eies av de tre nordnorske fylkeskommunene.

Nettsetdet har formidlet informasjon og nyheter om Barentsregionen siden 2002, og holder til i Kirkenes sentrum.

Beklagelig

Redaktørplakaten forbyr redaktører å la seg diktere av eierne. Nilsen vil gjerne følge plakaten, så nettstedet i større grad framstår som fritt og uavhengig.

Han tror beslutningen eierne fattet torsdag åpner for sensur fra oven; et inngrep han sier de så langt ikke har opplevd.

– Det er beklagelig, og et fundamentalt skritt vekk fra pressefrihet, mener redaktøren.

Uenige med pengebevilgeren

Eierne og styret er ifølge Finnmarks fylkesordfører Runar Sjåstad (Ap) tilfredse med hvordan BO operer i dag.

Utenriksdepartementet (UD) bevilger pengene til driften. Sjåstad sier departementet ikke ønsker å skille BO fra Barentssekreteriatet.

– Hva hadde vært problemet med å la dem skrive under?

– UD ønsker et informasjonsnettsted; ikke en uavhengig avis. De var veldig tydelige på det, svarer Sjåstad.

– Hva er forskjellen?

– En uavhengig avis skal produsere nyheter og konkurrere på mange områder. Kanskje hadde det blitt motstand fra andre media, og det er ikke noe man ønsker, sier fylkesordføreren.

To retninger

Sjåstad sier han har forståelse for skuffelsen i BO, og understreker at torsdagens vedtak i representantskapet ikke forandrer noe.

– Jeg tror de ansatte vil i en litt annen retning, mens eierne og pengebevilgerne er fornøyde med jobben som er gjort, sier Sjåstad.

BO ville gjerne være til stede under møtet for å argumentere for sitt syn, men fikk ikke lov.

Redaktør for BarentsObserver Thomas Nilsen fastholder viktigheten av at avisen er uavhengig av sine eiere.

– Utviklingen i Russland gjør det særlig viktig at vi har papirene i orden. Uten Redaktørplakaten kan vi ikke søke presseakkreditering og dermed ikke jobbe i Russland. Det er direkte uansvarlig å fortsette som før, sier Thomas Nilsen.