Gå til sidens hovedinnhold

«Det kan ikke alltid være sånn at Tromsø skal få alt, bare fordi de er størst»

Artikkelen er over 3 år gammel

Godstransporttid trumfer befolkningstall når det gjelder ny jernbane fra Finland til Norge.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Nok en gang står vi overfor en lokaliseringsdebatt i nord. Mens det er besluttet at fylkesmannsembetet i Troms og Finnmark skal ligge i Vadsø, er det steile fronter når det gjelder fylkesadministrasjonen. Også hovedkontorene til Statens vegvesen region nord og Helse Nord er oppe til debatt, ettersom krefter i nye Troms og Finnmark ikke kan forestille seg at Nordland skal lede an her. På toppen av dette har vi fått enda en kamp. Kampen om jernbanen.

En mulig jernbanelinje fra Finland til Kirkenes har vært tema mange ganger opp gjennom årene.

I fjor ble det satt fart på sakene. Nå er det Finland som er på offensiven, med ønske om å bygge jernbane nordover, og i mai henvendte den finske transportministeren seg til den norske samferdselsministeren der det be gjort klart at Finland vil se nærmere på muligheten for å bygge ut jernbanenettet.

Dette har Ketil Solvik-Olsen stilt seg positiv til, og der har han Nasjonal Transportplan i ryggen. Her heter det at Norge selv vil prioritere jernbanearbeid innad i landet, men «dersom finske statlige myndigheter tar initiativ til å utrede en jernbaneforbindelse mellom Finland og Kirkenes, er norske myndigheter positive til å bidra i dette arbeidet».

LES OGSÅ: Ministeren er positiv til jernbane til Kirkenes

Her er det viktig å merke seg at det er nettopp Kirkenes som er nevnt i transportplanen. Det siste året har utredningsarbeidet på finsk side fortsatt, og på norsk side har tre byer meldt seg på i kampen om å bli endestasjon på en ny toglinje: Kirkenes, Narvik og Tromsø (via Skibotn). I tillegg er Murmansk et alternativ på russisk side.

LES OGSÅ: Han konkurrerer mot både Narvik, Skibotn og Murmansk om jernbane: – Vi har en svært god sak

LES OGSÅ: Jernbanen hit er allerede tegnet inn på kinesisk kart – og ligger an til å få norske penger

For utviklingen i Øst-Finnmark er det essensielt at Kirkenes vinner fram med sine argumenter. En jernbane her vil åpne helt nye dører for næringslivet og ny industri. Jernbanen vil bli direkte knyttet til den nordlige sjøruten, som korter ned transporttiden fra Asia til Europa, og dette vil selvfølgelig være verdifullt for eksporterer og importører i begge ender. I tillegg vil en slik havn og jernbane føre til en rekke arbeidsplasser. Det vil igjen gi nye ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Sør-Varanger-ordfører Rune Rafaelsen er kjent for å være offensiv når han taler kommunens sak, og det har han også vært i jernbanesaken. Da han ønsket velkommen til historiens første felles fylkesting i Kirkenes før jul, trakk han fram dette som et område man bør samarbeide om i nord. «Det er viktig at vi snakker med én stemme om de store prosjektene. Nå jobber vi med jernbaneforbindelse fra Rovaniemi til Kirkenes. Det blir en stor oppgave for oss å få til en nasjonal stemme i nord,» sa han.

LES OGSÅ: Mener både Statens vegvesen og Helse Nord må styres fra den nye regionen

Men enn så lenge snakker nord med minst tre stemmer i jernbanesaken. Forrige uke var det jernbanemøte i Tromsø, og her talte både Rafaelsen og hans ordførerkollega i Tromsø, Kristin Røymo, sine saker. Til NRK har Røymo sagt at Tromsøs befolkningstall og tilknytning til transportruter både østover og vestover må vektlegges, mens Rafaelsen sier at Kirkenes har en unik beliggenhet, og at befolkningstallet er irrelevant.

Det sistnevnte må sies å være riktig. Det kan ikke alltid være sånn at Tromsø skal få alt, bare fordi de er størst. Denne gangen er det godstrafikken det først og fremst er snakk om, og da er det en ting som gjelder: Raskest transport fra A til B.

 

Kommentarer til denne saken