Dobbeltdrapssiktet får ikke se på Skavlan

FÅR IKKE SE TV: Forsvareren til den dobbeltdrapssiktede kirkenesmannen ville at han skulle få se underholdningsprogrammer som Skavlan på TV. Dommeren satte foten ned, fordi han mente det blir vanskelig praktisk å overholde for fengselet, slik at han ikke skal se nyhetsinnslag som inneholder noe om drapssaken.

FÅR IKKE SE TV: Forsvareren til den dobbeltdrapssiktede kirkenesmannen ville at han skulle få se underholdningsprogrammer som Skavlan på TV. Dommeren satte foten ned, fordi han mente det blir vanskelig praktisk å overholde for fengselet, slik at han ikke skal se nyhetsinnslag som inneholder noe om drapssaken. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Forsvareren ville at dobbeltdrapssiktet skulle få se underholdningsprogram på TV. Men dommeren sa nei, da det er vanskelig å gjennomføre i praksis.

DEL

Den dobbeltdrapssiktede kirkenesmannen ble varetekstfengslet for fire uker i dag.

Påtalemyndigheten begjærte også kjennelse for brev- og besøksforbud, samt forbud mot aviser og kringkasting, for to uker.

Retten finner at det av hensyn til etterforskningen er viktig at siktede ikke gis anledning til å kommunisere med andre eller bli påvirket av omtale av saken i mediene som har gitt saken oppmerksomhet. Det vises til at siktede ikke har avgitt forklaring i saken enda på grunn helsetilstanden, men at politiavhør planlegges gjennomført om ca. en uke.

Ba om underholdning

Siktedes forsvarer, advokat Stein Rønning, har bedt om at siktede likevel får se underholdningsprogrammer på TV, som ikke inneholder nyheter eller annet innhold der saken kan omtales.

Retten bemerker at forbudet skal ivareta at siktede ikke får informasjon om saken, og at de hensyn forbudet skal ivareta ikke er til hinder for at siktede for tilgang på underholdning.

- Et slikt unntak vil imidlertid kunne være vanskelig og ressurskrevende å håndheve i praksis, og retten finner derfor ikke å kunne gi et slikt unntak, skriver dommerfullmektig Bjørn-Ivar Bendiksen i Nord-Troms tingrett.

- Dersom fengslet likevel tilrettelegger for dette, finner samtidig retten at dette ikke vil være i strid med forbudet, legger dommeren til.

Forsvarlig helsehjelp

Retten mener at varetektsfengsling for fire uker ikke vil være et uforholdsmessig inngrep. Der er ved denne vurderingen blant annet lagt vekt på siktelsens alvor, den bevismessige stilling og unndragelsesfaren. Siktede har også samtykket til fengsling som begjært.

- Besøksforbudet omfatter ikke den nødvendige kontakt siktede måtte ha med helsepersonell, understrekes det fra dommeren.

Retten forutsetter at det legges til rette for at siktede mottar nødvendig og forsvarlig helsehjelp og oppfølging i fengslingsperioden.

– Dobbeltdrapssiktet er suicidal

Forsvarer Stein Rønning og politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør om fengsling av drapssiktet 59-åring fra Kirkenes.

Fakta om dobbeltdrapet i Kirkenes

Songngam.jpg  

 • Pimsiri Songngam (37) og hennes 12 år gamle sønn Petchngam Songngam ble skutt i Kirkenes natt til mandag den 29. august 2016. Hun ble bekreftet omkommet på stedet, mens sønnen døde på Kirkenes sykehus.
 • Songngams 59 år gamle norske ektemann er siktet for drapene. Han var lenge innlagt på sykehus med alvorlige skuddskader.
 • Mannen har erkjent å ha drept de to, for deretter å ha forsøkt å ta sitt eget liv. Han erkjenner ikke straffeskyld ettersom han ikke husker drapsøyeblikket.
 • Kvinnen var norsk statsborger med thailandsk opprinnelse. Hun flyttet til Norge i 2013.
 • Fredag før drapet oppsøkte hun krisesenteret i kommunen fordi hun ønsket å forlate mannen. Hun skulle flytte på krisesenteret den påfølgende tirsdagen.
 • Hun oppsøkte samme dag politiet for å spørre om et forvaltningsvedtak knyttet til sønnens oppholdstillatelse ved samlivsbrudd. Hun opplyste da at hun skulle flytte på krisesenter og at hun ble utsatt for psykisk vold fra ektemannen.
 • Politiet har i etterkant fått kritikk for å ikke ha forstått alvoret i saken og for ikke å ha benyttet et pålagt verktøy for risikovurdering i partnervoldssaker (SARA) for å vurdere hvor stor risikoen var for kvinnen i saken.
 • Spesialenheten har konkludert med at politiet ikke handlet straffbart ved å ikke opprette etterforskning.
 • Tiltalte har vært underlagt rettspsykiatrisk vurdering, og konklusjonen ble at han er tilregnelig og kan straffes.
 • Rettssaken startet 12. juni 2017.

Artikkeltags