Vil utrede jernbane til Kirkenes

Artikkelen er over 2 år gammel

I en pressemelding skriver Samferdselsdepartementet at de vil utrede Rovaniemi-Kirkenes-korridoren videre.

DEL

– Vi ønsker å fortsette og videreutvikle finsk-norsk samarbeid. En jernbaneforbindelse mellom Finland og Nord-Norge kan gi store muligheter for vekst og utvikling i nordområdene. Finnene har foreslått å etablere en arbeidsgruppe som skal vurdere de neste stegene for utredning av en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes, og vi ønsker å bidra i denne gruppen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ifølge pressemeldingen.

Det finske transport- og kommunikasjonsministeriet mottok fredag en rapport fra det finske Trafikverket om mulighetene for en jernbane mellom Finland og isfrie arktiske havner, står det i pressemeldingen. Fra norsk side har Jernbanedirektoratet bidratt i arbeidet.

Fire mulige korridorer

Ifølge pressemeldingen fra departementet, vurderer rapporten mulige forbedringer i Finlands transportforbindelser mot nord, for å åpne nye ruter for import og eksport.

Fire korridorer har blitt utredet:

  • Kemi-Tornio-Kiruna-Narvik
  • Kolari-Skibotn-Tromsø
  • Rovaniemi/Kemijärvi-Kirkenes
  • Kemijärvi-Murmansk

På overordnet nivå har det blitt gått gjennom de ulike korridorenes kostnader, transportpotensial og bidrag til forsyningssikkerhet. På denne bakgrunn ønsker Finland å gå videre med Rovaniemi-Kirkenes- alternativet, står det i pressemeldingen.

– En arktisk jernbaneforbindelse er et viktig europeisk prosjekt som styrker forbindelsen mellom Nord-Europa, Arktis og kontinentet, og vil være viktig for konkurransekraften for mange industrier i nordlige områder. Jeg har foreslått at vi oppretter en arbeidsgruppe som vil se nærmere på videre utredning av korridoren mot Kirkenes sier Finlands transport- og kommunikasjonsminister Anne Berner, ifølge pressemeldingen.

Samiske konsekvenser

I pressemeldingen trekkes det også fram at en jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes vil få store konsekvenser for samisk kultur, reinbeiting og verdifulle naturområder.

Sametinget må konsulteres om den videre oppfølgingen av rapporten og eventuelle videre utredninger, står det i pressemeldingen.

Artikkeltags