Biskopen i Hålogaland har fulgt de siste dagenes utvikling med sterk bekymring. Flere titalls asylsøkere nå er nå hentet tilbake til Kirkenes i påvente av utsendelse til Russland.

Det som heter Ankomstsenter Finnmark, og åpnet på senhøsten, er nå et depot for asylreturer.

LES OGSÅ: «Forferdelig og umenneskelig» massedeportasjon av asylsøkere

– Hovedproblemet er at de ikke får skikkelig saksbehandling. De blir sendt rett ut uten mulighet for å klage på vedtaket. Det er meget uverdig, sier Olav Øygard til Finnmarken.

LES OGSÅ: Sultestreiker av frykt for å bli strandet i -25 grader uten mat eller penger

Det er en rekke familier blant de anslagsvis 70 som nå befinner seg i leiren. Asylsøkerne har innledet en sultestriek, og vil nekte å gå ombord på bussen som skal frakte dem til grensa, melder NRK.

FN er bekymret

Olav Øygard viser til at europasjef Vincent Cochetel hos FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) før helga uttalte at Russland ikke et trygt land å returnere til.

Dette var stikk i strid med statsminister Erna Solbergs uttalelser om at hun er trygg på at returer til Russland uten realitetsbehandling er innenfor internasjonale avtaler.

– Asylinstituttet fungerer ikke i Russland, det har store svakheter. De har betydelige problemer med å håndtere mennesker som faktisk trenger beskyttelse. Vi er ganske enkelt ikke enig i at man kan anse Russland som et trygt land for personer som trenger beskyttelse, sa Cochetel til NTB fredag.

– Helt bisart

Øygard sier at når personer atpåtil returneres dit uten forsvarlig saksbehandling, blir saken enda verre.

 

– Situasjonen på Høybuktmoen er forferdelig å tenke på. Det framstår for meg som et fengsel. Folk får ikke komme ut, og man kan heller ikke komme inn på besøk. Dette er Norge, og vi er ikke i krig. Det er en helt bisarr situasjon jeg får beskrevet, tordner biskopen.

Han sier han på vegne av Kirken ikke har andre midler enn å si kraftig ifra.

LES OGSÅ: Stadig flere asylsøkere stikker av fra mottak i Finnmark, ingen vet hvor de er: – Forsvinner folk hver uke, sier politiet

– Det er myndighetene som bestemmer. Men vi syns dette bryter mot menneskerettighetene. Og det er på tvers av alt det jeg står for med mitt kristne menneskesyn, sier han.

– Konvensjonsbrudd

I løpet av høsten i fjor syklet over 5.500 asylsøkere til Norge fra Russland over Storskog.

– Profilen til mange av disse tilsier at de har behov for beskyttelse. De kommer fra land som produserer asylsøkere, med utstrakt brudd på menneskerettighetene, sier Cochetel.

 

UNHCR mener at utsendelse som begrunnes med at en asylsøker ikke har papirene i orden, bryter med FNs flyktningkonvensjon av 1951.

– Uheldig ordbruk fra politikerne

Cochetel, europasjefen til FNs høykommissær for flyktninger (UNCHR), mener norske politikere må tenke gjennom hvilke ord de bruker i debatten om asyl og innvandring. Han sier han forstår behovet for å signalisere en streng linje, men føyer til:

– Vi snakker om 31.000 i fjor. Ikke alle er flyktninger. Dette er et håndterbart antall for et land som Norge. Det er veldig langt unna situasjonen i et land som Libanon, der en av tre er flyktning. Norge er i stand til å håndtere denne utfordringen. Så la oss bruke retorikk som ikke bryter med den humanitære linjen Norge alltid har stått for. For det vil være et uheldig signal til hele resten av verden.

 

– Gir mer menneskesmugling

Høykommissæren er kritisk til regjeringens forslag om å stramme inn på familiegjenforening. Konsekvensene er mer menneskesmugling og dårligere integrering, mener han.

– En syrer som kommer til Norge mens kone og barn er etterlatt i Tyrkia eller Libanon, vil slite med å lære norsk og skaffe jobb så lenge han er bekymret for sine nærmeste. En innstramming svekker integreringen. I tillegg vil folk uansett reise. Politikerne har valget mellom regulert familiegjenforening, eller at disse kommer på ulovlig vis, med tilhørende økt menneskesmugling, sier europasjefen til NTB.

Derimot har UNCHR ikke problem med forslaget om å gi unge enslige asylsøkere midlertidig opphold i påvente av en ny behandling ved fylte 18 år.

– Det er viktig ikke å se isolert på denne gruppen. For eksempel kommer det mange unge afghanere som er født i Iran. For disse er gjenforening i Iran muligens en bedre løsning enn å innvilge asyl her, sier Cochetel. (NTB)