Sør-Varanger Høyre ønsker med denne uttalelsen å utdype sitt syn på russiske fiskefartøys unntak for sanksjonene mot Russland, og Sør-Varanger kommunes forhold til vårt grenseområde i Russland.

Sør-Varanger Høyre mener regjeringens holdning til russiske fiskefartøy har vært klok. Forvaltningen av torskebestanden i Barentshavet krever en realpolitisk tilnærming til Russland og et langsiktig perspektiv. Sør-Varanger Høyre støtter derfor ikke en utestengelse av russiske fiskefartøy i norsk territorialfarvann.

Les også

«Dette vil føre til en katastrofe for store deler av Øst-Finnmark»

Sør-Varanger Høyre legger til grunn, og har tillit til, at regjeringen med den etterretningsinformasjonen de har ikke ser på russiske fiskefartøy som en trussel mot rikets sikkerhet.

Russlands folkerettsstridige angrepskrig i Ukraina krever strenge sanksjoner og reaksjoner mot Putin og hans krets. Vi står i en situasjon hvor de totalitære kreftene i Russland, som president Putin leder, bruker makt for å få sin vilje. Dette er klare brudd på folkeretten, og vesten og de som støtter de liberale demokratiske verdiene må stå opp mot og kjempe mot autoritær og totalitær politikk.

Sør-Varanger står i en unik situasjon, som eneste kommune med grense til Russland. Mange innbyggere i Sør-Varanger har sterke bånd til Russland gjennom familie og vennskap. Sør-Varanger som lokalsamfunn må opprettholde båndene som er skapt og ha forståelse for at vi som lokalsamfunn alltid vil ha et forhold til Russland og vårt grenseområde. Den lokale politikken mot Russland må derimot endres.

Høyre mener at Sør-Varanger kommune må kritiserer den russiske makteliten lokalt, regionalt og nasjonalt tydeligere. Høyre ønsker at et eventuelt samarbeid med russiske kommuner og regioner må være fundamentert på demokratiske verdier, rettighetene til skeive og minoriteter og respekt for folkeretten og internasjonal lov. Eksisterende vennskapsavtaler med russiske kommuner må derfor avsluttes.

Den russiske grensen vil aldri forsvinne, og Sør-Varanger som lokalsamfunn vil alltid ha et forhold til grenseområdet i Russland. Det sivile samarbeidet, og vennskap og familie som er skapt vil alltid eksistere. Dette er forhold som er skapt med grunnlag i gjensidig respekt og kjærlighet.

Den lokale politikken mot Russland må være fundamentert på klokskap, ikke enkel retorikk og isolasjon. Bånd skapt på vennskap og kjærlighet må opprettholdes, og Sør-Varanger må stå sammen og støtte opp om de demokratiske kreftene i Russland.