Pasienter i Finnmark er som vi alle vet, avhengig av ambulansetransport både til havs, til lands og i lufta når tid er viktig og behandling er påkrevd. I Finnmark bor ca. 55000 innbyggere i byer og steder der de ikke heller har lokalsykehus tilgjengelig.

Det betyr at svært mange mennesker i vårt store langstrakte fylke må transporteres når de blir syke enten det gjelder en kronisk sykdom som gir forverrelse, eller annen akutt sykdom som oppstår. De som ikke har sykehus på sitt bosted har ofte kun ei sykestue eller et helsesenter tilgjengelig. Helsepersonellet der gjør så godt de kan ut ifra de ressursene de har, men kan naturligvis ikke gi samme helsehjelp som et sykehus gir. Pasientene må av gårde, og de er derfor prisgitt rask, skånsom og effektiv transport inntil sykehus.

Over tid har vi i nord hatt utfordringer og problemer med luftambulanse der vi ikke har hatt nok tilgjengelige fly både pga oppstartsproblemer med nytt selskap og nå pga tekniske feil med flyene.

Som ombud ser jeg svært alvorlig på denne situasjonen som skaper frykt i befolkningen, og som har bidratt til å skape forsinkelser av behandling for pasienter. Pasienter står fram i media om nettopp dette, hva skal de gjøre ved forverrelse av sykdom? Er det vits å be om hjelp? Dette er utsagn fra noen.

Myndighetene forsøker i samarbeid med luftambulansen å finne løsninger som kan stabilisere situasjonen. Likevel så har luftambulanse problemene skapt frykt hos folk. I tillegg så har vi i Finnmark mye dårlig vintervær som også bidrar til forsinkelser til tider. Mange pasienter i Finnmark har nok fra tidligere av opplevd at det er tøft å ligge å vente på et ambulansefly som har problemer med å lande pga uvær. Behandling på sykehus kan det ta tid å få da.

Når det nå er blitt tekniske feil på flyene blir det enda et hinder og enda mer ventetid meldes det fra mange hold. Vi har nå fått vite at flere av luftambulansene heldigvis er blitt i orden, men ikke alle. Som ombud for befolkningen i Finnmark håper jeg myndigheter gjør alt hva de kan for at ambulanse situasjonen er i full drift igjen og at beredskapsnivået vi så sårt er avhengig av, må være fullt til stede ved bruk av andre ressurser.