Osten er en liten del av en rekke lovbrudd som den 18 år gamle mannen nå er dømt for. Oslo tingrett mente at han i utgangspunktet skulle ha blitt dømt til 75 dager i fengsel, men fordi han var mindreårig på handlingstidspunktene, slapp han unna med 75 timer samfunnstraff.

Dette er straff for å ha:

Solgt en stjålet Iphone.

Kjøpt varer og tjenester for 44.000 kroner på nett med en annen persons bankkort.

Kortopplysningene hadde han kopiert under et besøk hos kvinnen som eide kortet.

Bestilt mobiltelefoner i denne kvinnens navn og forfalsket dokumenter for å hente ut mobiltelefonene hos Posten.

Heleri, ved å stille konti til disposisjon for transaksjoner av ulovlige midler.

Besittelse av mindre mengder narkotika.

Historie med brutte avtaler

I tillegg er han dømt for en noen spesiell svindel gjennom handel på Finn.no. Han hadde avtalt å selge en Iphone 11 Pro Max til en person i Kristiansand. En pakke ble sendt i postoppkrav til Kristiansand. Kjøper betalte 10.000 kroner for å hente ut pakken.

Men istedenfor å inneholde en tilnærmet ny telefon, inneholdt pakken en Synnøve Finden ost.

Den domfelte 18-åringen erkjente i det store og hele alle handlingene han var tiltalt for. På den andre siden, har han en rekke ganger før blitt dømt til ungdomsoppfølging, men så langt var det vanskelig å få ham til å følge opp avtalene han hadde inngått.

«Det har vært flere bruddsamtaler. Det var mange var på banen, men det var umulig å få han til å følge opp» står det i dommen.

For å bli idømt samfunnstraff, må domfelte selv godta dette som en straffereaksjon. 18-åringen, som blir beskrevet som en evnerik gutt med blant annet gode datakunnskaper, forklarte at han ønsket å fullføre videregående skole, og at han var villig til å gjennomføre samfunnstraffen.

- Ville ikke i fengsel

Tingretten godkjente dette, og ga ham 75 timer samfunnstraff, til tross for at retten tvilte på om han ville klare å gjennomføre. Tingretten avslutter dommen med:

«Tiltalte har åpenbart tilstrekkelige evner, spørsmålet er om han vil. Han er imidlertid klar på at han ikke vil i fengsel. Han har forstått at ved brudd på vilkårene for samfunnsstraff så er veien til omgjøring til ubetinget fengsel, ikke lang».

Guttens forsvarer, Isabel Borgstrøm Tangen, ønsker ikke å kommentere dommen overfor Nettavisen.