Søkte om å få etablert barmarksløyper for to år tilbake. Nå er svaret klart: – Urettferdig at vi risikerer bøter på 10.000 kroner

Tre foreninger gikk i 2017 sammen om å lovliggjøre en praksis som har pågått i mange år i marka i Neiden og Munkefjord. Nå har de endelig fått svar, og det er ikke positivt.