I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 53,9 øre per kilowattime (kWh) onsdag og en makspris på 91,9 øre.

Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Onsdagens snittpris per kWh er 4,2 øre lavere enn tirsdag og 3,8 øre lavere enn samme dag året før.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og støtten regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele september endte på 53,9 øre, ville altså ingenting blitt dekket av strømstøtten.

Maksprisen onsdag på 91,9 øre per kWh er mellom klokken 10 og 11 på formiddagen. Den er 2,1 øre høyere enn tirsdag og 30,2 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort ifra en eventuell strømstøtte, men inkluderer forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 1,083 kroner.

I Nord-Norge er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 28,4 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten og er den laveste i landet.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.