Snart er ny leietaker på plass hos kjøpesenteret: – Det er et kjærkomment tilbud

Forhandler også med en annen aktør om leie av lokaler.