På flere steder i landet har koronasmitten økt sterkt. Som vi kjenner til har regjeringen innført strengere smittevernsbestemmelser for hele landet. I noen kommuner er det enda strengere bestemmelser.

Når det gjelder kirkene, er vi tilbake der vi var tidlig på sommeren. Vi får ikke være flere enn 50 personer inne i kirken på en gang. Det har allerede fått følger for konfirmasjoner i vårt distrikt. Det vil også merkes ved dåp og vielser.

Men de største følgene får det ved gravferd. Ved en begravelse vil mange ganger et par hundre mennesker være med i kirken for å ta avskjed med et familiemedlem, en venn og nabo. Vi vil vise at dette mennesket betydde noe for oss, og vi vil vise vår samhørighet med de aller nærmeste.

Men også her gjelder grensen på 50 personer. Noen spør om det kan gis dispensasjon, men bestemmelsene er klare.

Det nasjonale kirkerådet har flere ganger vært i kontakt med regjeringen for å få forandret på dette tallet. Kirkerådet sier at i kirkene har man god kontroll, markerer sitteplasser, og benkene står fast. Men svaret er klart: det skal være fastmonterte stoler, og kirkebenker regnes ikke som det. Det er ingen unntak.

Det er trist for de etterlatte ikke å kunne ha med alle dem som vi gjerne ville skulle kunne komme. Midt oppe i sorgen får de også den vanskelige oppgaven det er å plukke ut de 50 som skal få være med inn i kirken.

Vi får dessverre ikke gjort noe med det. I begynnelsen av desember kommer det nye regler. Vi får håpe at situasjonen er blitt bedre da.