Slipper fengsel etter å ha kjørt over 40 km med 2,3 i promille

Slipper fengsel, men må betale en bot på 70.000 kroner.