Slik var evakueringen av Hammerfest: - Vi vil skyte så mange som nødvendig

Av

Utdrag fra boka "Jevnet med jorden" av Per Kristian Olsen.