Slik minnes sambygdingene Karl-Erik (25): – Hele dagen har vært trist

Et tjuetalls barn og voksne satte ned lys på ulykkesstedet før de trakk inn mot bedehuset i Bognelvdalen.