– Slik det er i kommunen i dag, får vi ikke fulgt opp barna våre

– Vi trenger ordentlig oppfølging, sier Gunhild Blien.