Slår seg sammen og danner reiselivskonsern: Skal hente 100 millioner ferske kroner i vår

Hasvik hotell går inn i et nytt nordnorsk reiselivskonsern, som håper å skaffe 100 millioner kroner i første fase. De neste årene regner de med å hente inn 250 til 300 millioner kroner.