Mange afrikanske land, som vi støtter med hundrevis av millioner, forsøker å bygge opp sine stammer av ville dyr. Vi skjønner hvorfor. I tillegg til miljøforpliktelsen gir det muligheter for arbeid og gode inntekter. Norge har en tilsvarende forpliktelse når det gjelder villaks og et fantastisk potensial for turisme og rekreasjon. Her står Tanavassdraget i en særstilling, med historiske fangster som ingen vassdrag matcher. Nå har vi ny regjering. Vi tror mange nordmenn ville reagert om man startet å skyte elefanter i Kenya og Tanzania med regjeringenes velsignelse. Men det er akseptert politikk i Norge. Vi skyter ikke elefanter, for dem har vi ikke, men dreper i stedet villaks. Vi svikter totalt våre internasjonale forpliktelser og eget lovverk. Regjeringen foreslår nå å åpne for garn- og stengselfiske i Tana. Tana ble fredet i fjor av den forrige regjering etter å ha blitt mishandlet og overfisket de siste 20 år. Norge skal være miljønasjonen. Vår politikk skal være forsknings- og faktabasert. Det har den aldri vært annet enn i navnet, men så ille som under den nye regjeringen har det aldri vært. Departementet skriver selv følgende:

«Forskerne i både Norge og Finland er tydelige på at hver eneste tanalaks som tas ut i 2022 vil være et overfiske. Et fiske i Tana i 2022 vil utvilsomt føre til at man forlenger perioden med strenge fiskerestriksjoner, og vil sannsynligvis legge begrensninger på fisket for framtidige generasjoner. Det kan ikke utelukkes at et fiske – selv meget begrenset - kan sette hele gjenoppbyggingsprosessen i fare og i verste fall føre til utryddelse av laksebestander i Tanavassdraget»

Barth Eide må lide av total faktafornektelse når han vil tillate garn og stengselfiske i Tana. Har han lest hva hans eget departement dokumenterer? Han vet antakelig ikke at villaksen er rødlistet. Han flyr Europa rundt for å redde klimaet, men hvordan kan han overse det hans eget departement skriver om Tanalaksen? Ved å framstå som samevenn! Det kan gi stemmer. Det er store velgergrupper (kanskje mest søringer) som ser med sympati på samer. «De har i over hundre år vært hetset.» «Vi har diskriminert og undertrykt.» «La samene fiske.» Miljømessig holder ikke en slik tankegang, og styrker det samesak at samer opptrer som miljøverstinger? Heller det motsatte. Vi tror at høringen om Tanalaksen er et spill for galleriet. Barth Eide vil overkjøre alle miljø-, naturvern- og villaksorganisasjoner. Han vil ikke lytte til henstillinger fra utlandet. Han greier antakelig å skade Tanalaksen dødelig hvis han sitter i tre år. Av og til er det flaut å være norsk. Vi gjetter at det snart kommer forslag om å åpne for sjøfiske etter laks i Tanafjorden. Det vil jo være logisk. Da går utryddelsen raskere.