Gå til sidens hovedinnhold

«Skuterfolket er ikke en folkegruppe»

Finnmarksdebatten

Det var interessant å lese hva stortings- og sametingskandidater i Høyre mener om demokrati og folkeflertall, i debattinnlegget i Finnmarken 29. mars. Det var imidlertid spesielt å lese Jo Inge Hesjeviks henvisning til «hva flertallet i nord ønsker», og hans henvisning til lokaldemokrati.

LES OGSÅ: «Det er på høy tid at skuterfolket tas på alvor»

Kan han dokumentere at det er et flertall i befolkningen som ønsker en ytterligere uthuling av motorferdselsloven og enda mer unødig råkjøring i den naturen som så mange Finnmarkinger er så glade i? Det er ikke nødvendig at Hellesvik viser til en folkeavstemning på 87 %. En henvisning til en seriøs meningsmåling kunne gitt påstanden om hva folket ønsker litt større troverdighet. Problemet er vel at de er vanskelige å finne. Det vi har sett er stort sett er undersøkelser der et flertall av nordmenn sier de ikke ønsker ytterligere liberalisering av motorferdsel i utmark.

Denne faktamotsetningen reiser tvil om at det egentlig er lokaldemokratiet Høyres fylkestingsgruppe i Finnmark kjemper for her. Det er også grunn til å sette spørsmålstegn ved virkelighetsbeskrivelsen, når Hesjevik sier at skuterfolket «har nærmest ikke blitt lyttet til». Realiteten er jo at loven, som i utgangspunktet forbød motorferdsel i utmark, allerede har fått lov- og forskriftsendringer omtrent 10 ganger siden loven ble vedtatt – blant annet med endringer som i Stortingets energi- og miljøkomité er omtalt som både drastiske og som radikale. Vil Finnmark Høyre egentlig fjerne hele loven, uten å innrømme det?

Det er bra hvis Høyre nå kjemper for lokaldemokratiet og for tilpasninger i lovverket gjennom demokratisk arbeid med lovendringer. Hvis dere nå vil bekjempe politisk lovløshet i kommunal nemdsbehandling så kan dere også styrke egen troverdighet og tilliten til de argumenter dere fremmer for økt lokaldemokrati.

Vi har mange folkegrupper å ta hensyn til i Finnmark. Men skuterfolket er ikke en folkegruppe, og heller ikke «et folk». Eiere og brukere av snøskuter har like mange forskjellige interesser og meninger som andre folk og framstår heller ikke som en pressgruppe for økt frislipp av motorferdsel i utmark.

Min oppfatning er til og med at flertallet av skutereierne er skeptiske til unødig råkjøring dag og natt i både hyttefelt og utenfor løypene. Og så er det slik at 75 % av befolkningen i Finnmark ikke har skuter.

Skuterfolk skal selvsagt tas på alvor, men Hellesviks partigruppe tar dem ikke på alvor når de forsøker å bruke dem til å fremme sine egne politiske mål uten at de er spurt først. Det er både useriøst og uærlig å tillegge andre sine egne meninger.

Vi bør alle ta hverandre på alvor, og vi bør ta hensyn til hverandre. Og vi bør vel i en rettsstat forholde oss til de demokratiske beslutninger som er tatt både sentralt og lokalt.

Kommentarer til denne saken