Skulle prøve å overføre UP-stillinger. Nå stoppes prosjektet

De ansatte i Utrykningspolitiet i Nord-Troms og Finnmark skulle som et prøveprosjekt overføres til politidistriktene i ett år. Nå har Politidirektoratet bestemt å avvente.