Det er ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) nå klart at det er anslagsvis åtte bygninger som har gått med i skredet på onsdag.

Fire av disse er fritidsboliger, mens resten er naust og uthus. En bebodd enebolig står på skredkanten og flere fritidsboliger og andre bygninger ligger inn mot skredkanten.

I en pressemelding opplyser NVE at de i samarbeid med Alta kommune skal sette i gang ulike tiltak for å få oversikt over hendelsen de nærmeste dagene.

Torsdag ble det gjennomført en sjøbunnkartlegging, og området ble fotografert med drone ved fjære sjø. Grunnundersøkelser vil bli satt i gang først i neste uke.

– Nå skal vi analysere hele hendelsen grundig, både om hva som skjedde og hvorfor, sier Knut Aune Hoseth, regionsjef i NVE, i en pressemelding.

– Dette vil gi oss informasjon vi trenger til å vurdere gode tiltak både på kort og lang sikt.

Ifølge lokalavisen Altaposten er kystvaktskipet «KV Harstad» kalt inn for å bistå i opprydningen etter kvikkleireskredet.

La ut over en halv kilometer med lenser

Gjennom beredskapssamarbeidet IUA Vest-Finnmark ble det mobilisert 300 meter lense og to mindre arbeidsbåter, melder IUA Vest-Finnmark på Facebook.

Det deltok personell fra Alta brann- og redningskorps og Hammerfest Brann og Redning (både stasjon Hammerfest og stasjon Kvalsund). De samarbeidet Sjøforsvaret var til stede med «KV Harstad».

På skadestedet bisto også ressurser fra Vest-Finnmark Sivilforsvarsdistrikt og Røde Kors.

– Vi satte ut lenser vest for Kråknes parallelt med «KV Harstad» som la lenser fra nordsiden av Kråknes. Totalt ble det lagt ut 600 meter lense rundt skadestedet, skriver de på Facebook.

Stengt fram til 8. juni

Politiet har satt et ferdselsforbud fra Kjosen langs gamle E6 til Vengberga. Det er på denne strekningen kvikkleireskredet gikk. Ferdselsforbudet er foreløpig satt fram til mandag 8. juni. Politiet ber om at dette forbudet følges.

Alta-ordfører Monica Nielsen er i tett kontakt med både politiet og NVE i etterkant av skredet. Det er NVE som avgjør når det er trygt å bevege seg inn i det berørte område.

Kommunen er nå i gang med å etablere en kontakt med grunneierne i det berørte området, men det er ingen av dem som bor i skredområdet som har hatt behov for ekstra oppfølging av kommunen det siste døgnet.

– Om det er noen som har behov for innkvartering eller liknende så bistår vi der, sier Nielsen, som legger til at det i hovedsak er en forsikringen som dekker denne typen hendelser.

Nielsen er uansett svært glad for at det kun var materielle skader etter skredet som var 650 meter langt og 40 meter høyt.

– Heldigvis gikk det ikke menneskeliv og ingen ble skadet.

Mye kvikkleire i Alta

NVE er kjent med at det er mye kvikkleire i Alta kommune. De opplyser at det har blitt kartlagt og sikret flere områder de siste årene.

Det skal spesielle grunnforhold til for at et kvikkleireskred skal gå slik som på Kråknes, og det er liten sannsynlighet for at tilsvarende store skred vil gå andre steder i kommunen.

– Unormalt mye snø og snøsmelting har den senere tiden ført til stor vannmetning i bakken. Dette gjelder i store områder i Nord-Norge og også i Alta-området. Dette er gjenspeilet gjennom gult jordskredvarsel. Det må forventes at noen jordskredhendelser vil forekomme ved gult varsel, skriver NVE i pressemeldingen.

Ønsker tips

Både NVE og Alta kommune opplyser at det imidlertid er viktig å observere endringer i terrenget og melde disse inn til kommunen. Dette gjelder da særlig observasjoner som oppsprekking og utglidninger i bakken.

– Vi ønsker informasjon og tips om det skulle være noe, sier Monica Nielsen.