For at skolene fortsatt skal kunne levere det lovpålagte skoletilbudet elevene har krav på, må skolestrukturen endres. Med bakgrunn i den økonomiske omstillingssituasjonen Sør-Varanger kommune er i, er denne endringen nødvendig.

I juli dette år ble Skogfoss skole lagt ned, men denne besparelsen alene er ikke nok. Sør-Varanger Høyre vil ha en ansvarlig skolestruktur. Med en ansvarlig skolestruktur mener vi at det er helt nødvendig å legge ned Tårnet skole i Jarfjord og Bøkfjord skole på Jakobsnes.

Dette gjør vi ikke fordi vi har lyst, men fordi det er tvingende nødvendig ut fra de økonomiske ressursene vi alle må forholde oss til.

Sør-Varanger Høyre er fullstendig klar over at dette byr på utfordringer for elevene og familiene deres, ikke minst når det gjelder transport, og dette vil bli krevende i en omstillingsfase. Samtidig vet vi at skolebuss ikke er helt uvanlig i Norge.

Økonomiske ressurser skal fordeles. Beholdes alle distriktsskolene blir det færre ressurser på hver elev. Har vi råd til det?

Godt valg.