I Porsanger har vi prioritert både distriktsskolene og sentrumsskolene med gode rammevilkår. De siste 10 årene kan vi si at vi er i en særstilling, for ellers i landet legges skoler ned. Vi skal være stolte over å ha skoler også i utkantstrøkene.

Skolene våre har veldig gode økonomiske forutsetninger. De er godt finansiert, noe som også gjenspeiler seg i antall elever per lærer og ressurser per elev til innkjøp av utstyr og skolemateriell. I enkelte av lærernes timeplaner er det til og med satt av egne vikartimer for å fylle opp arbeidstiden. Det er fantastisk. Slik kan behovet for vikarer dekkes, uten at vikarer må tilkalles.

Vi har både finsk, kvensk, samisk og fremmedspråkundervisning i alle skolene der det er behov. Lakselv barneskole og Lakselv ungdomsskole har egen sosialrådgiver som støtter både elever og lærere i sitt arbeid på skolen. Helsesøster er tilgjengelig ukentlig og administrasjonen er også sterkt prioritert med sine inspektører og sekretærer. Elever som trenger ekstra oppfølging og tilrettelegging får dekt sine behov gjennom skolens tildelte ressurser. Alle klasserom på barneskolen har interaktive tavler i klasserommene, alle nye elever får hver sin iPad, det er mange datamaskiner tilgjengelig, og det er mange gode og nye lekeapparater i skolegården.

I 2018 kostet det omtrent 2,4 mill. kroner å drive Børselv skole ifølge kommunens regnskapstall. Det er ikke mye penger for å gi barn et skoletilbud i sin egen hjembygd. Skolen i Billefjord koster bare litt i overkant av 4 mill. kroner i året. Ikke mye det heller i en bygd som de siste seks årene har opplevd vekst. I Lakselv har skolene gode vilkår med til sammen 40 mill. kroner å rutte med i 2019. Ingen foreldre eller foresatte trenger å bekymre seg for skolenes tildelte ressurser.

Det er ikke slik at det svekker sentrumsskolene at det er skoler i Billefjord og Børselv. Skolene i Lakselv er godt finansiert, og vil fortsette å være det også i fremtiden, uavhengig av om det er skoler i distriktet. Man må heller snu på det. Vi har gode skoler både i Billefjord, Børselv og Lakselv. Det vil TLP at vi skal fortsette å ha. Det er bra for kommunen, det er bra for innbyggerne, det er bra for barna, det er bra for foreldre og foresatte, det er bra for våre tre språk og kulturer, det er bra for næringslivet, det er bra for tilflyttere, og det er bra for alle som bor rundt vår vakre fjord.

TLP vil at vi skal fortsette å ha gode skoler i hele Porsanger. Det er ingen som skal trenge å oppleve at skolen sin blir nedprioritert. Vi må ta vare på hverandre, ønske hverandre godt og være glad for at alle barn i kommunen kan gå på gode skoler nærmest mulig hjemmet sitt. Jeg håper at alle porsangværinger kan unne hverandre gode skoler. Det er alle tjent med!

Hans Magnus Thunestvedt

Ordførerkandidat, Tverrpolitisk liste i Porsanger (TLP).