Skolen mangler plass: Vurderer undervisning i gammer

Både gammer og lavvoer er kommunens forslag for å dele barna inn i mindre grupper.