Gå til sidens hovedinnhold

Skolekutt og redelighet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utdanningsforbundet Vadsø ser seg dessverre nødt til å gå ut å avkrefte de opplysninger leder for utvalg for oppvekst og levekår, Farid Shariati presenterer på Finnmarksendingen 18.03.21. Han påstår at hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Vadsø har vært i dialog med politikere angående kommunestyret sitt budsjettvedtak i desember 2020. Dette medfører ikke riktighet. Utdanningsforbundet har ikke vært involvert i det felles budsjettforslaget som ble vedtatt.

Utdanningsforbundet Vadsø ved lokallagsleder og hovedtillitsvalgt har vært i samtale med ordfører Wenche Pedersen (AP) og politiker Willy Pedersen (AP) i forbindelse med kommunedirektørens (Rådmannens) budsjettforslag. Dette skjedde i november 2020. Vi var da tydelig på to ting:

  1. Utdanningsforbundet vil ikke uttale seg for eller imot kommunedirektørens forslag om å legge ned Vestre Jakobselv oppvekstsenter. Årsaken til det er at vi har medlemmer som skal ivaretas på alle skolene i Vadsø, og ønsket ikke å bidra til å sette skolene opp mot hverandre.
  2. Utdanningsforbundet vil ikke komme med alternative budsjettforslag. Det er politikernes oppgave og ansvar.

På det tidspunktet var det ikke presentert alternative budsjettforslag fra noen. Som nevnt i flere sammenhenger ble fellesforslaget fra SP, MDG, SV og AP ikke fremlagt før to dager før kommunestyremøtet 17.12. Dette forslaget var ikke utredet på en forsvarlig måte.

Videre ble alle fagforeningene 25. februar 2021 informert av administrasjonen om antall stillingskutt i skoleverket som følge av kommunestyrets vedtak. Til sammen utgjør kuttene i Vadsø skolene 15 årsverk, hvorav 11 av disse er på VBS.

På oss virker det som om politikerne i liten grad ønsker å stå inne for de budsjettkuttene de selv har vedtatt. Dette inntrykket får en også etter å ha lest innlegg i avisen Finnmarken hvor politikere kommer med lovnader om mindre kutt uten at administrasjonen eller fagforeningene er informert om dette. Foreløpig må både fagforeningene og administrasjonen forholde seg til gjeldende kommunestyrevedtak. Det som da kompliserer det hele, er at nedbemanningsprosessen er igangsatt og det skaper ytterligere usikkerhet og merbelastning hos ansatte.

Utvalgsleder kommer i tillegg med påstander, som Utdanningsforbundet Vadsø stiller seg uforstående til. Blant annet hevdes det at Vadsøskolene har fått tilført ressurser – uten ønsket resultat. Dette får vi ikke til å stemme, all den tid det de siste årene har vært gjennomført flere kutt i lærerstillinger ved alle skolene. Vadsø Barneskole har hatt en stillingsreduksjon på ca. 13,5 årsverk siden 2018, Vadsø ungdomsskole har hatt en stillingsreduksjon på ca. 3 årsverk og Vestre Jakobselv skole har hatt en stillingsreduksjon på ca. 2,5 årsverk. Plusser man på voksenopplæringen har man kuttet ned ytterligere 12,5 lærerstillinger. Dette er situasjonen før kuttene som skisseres i kommunestyrets budsjettvedtak for 2021.

Erfaringer fra store kutt i skolene andre steder er at det går ut over sårbare elever. Det blir mindre ressurser til tilpasset opplæring og tidlig innsats. Disse kuttene kan betegnes som det motsatte av intensjonen med tidlig innsats. Utdanningsforbundet frykter også sterk økning i vedtak om spesialundervisning som følge av kuttene.

Avslutningsvis vil vi be utvalgsleder slutte å få det til å høres ut som at Utdanningsforbundet legitimerer en prosess som vi ikke har vært en del av.

Kommentarer til denne saken