Det var en god artikkel som sto i Finnmarken onsdag 20. mars, ang. den såkalte «Monsterskolen» i Båtsfjord, skrevet av Undervisningsforbundet og Fagforbundet.

På kommunestyremøtet 6. mars ramset hovedaktøren i denne saken, opp det han kunne finne på av usakligheter og halvsannheter; -dårlig planlegging, ikke hørt de berørte/ansatte, fylle skolen med utenforstående aktiviteter/virksomheter som helsepleier, PPT og andre som ikke er direkte inne i undervisningen, men er dypt inne i skolehverdagen, og ikke e å forglemme «storsalen», den er jo fy fy, og koster dessuten penger! Det blir ikke rom nok til elevene, og mye, mye mer ble utbasunert.

Når det nå skulle bygges ny skole, må det bygges for fremtiden, ikke en femtitalls undervisningsanstalt. Man må se fremover, og ikke minst ha evner til å tenke i nye baner, som flerbruk, sambruk, løsne litt på klassedeling og gruppeundervisning. Ja gudene vet hvordan fremtidens skole vil bli, men det som er sikkert, er at 50 tallet erpassé. 

Har hovedtaleren i denne kommunestyresaken hørt ordtaket «opp som en hjort, ned som en lort»? Dette ordtaket ble til virkelighet da den tragiske komedien under kommunestyremøtet ble fremført av en Ap-epresentant av alle! (skrekk og gru). Han blir imidlertid i artikkelen i Finnmarken slått rett i kanvasen med tilsvaret fra de ansattes to organisasjoner, fagforbundet og undervisningsforbundet. Selv «skolepartiet Høyre kom til kort etter denne tiraden De ville etter alt å dømme komme seg tilbake til forgangne tider hva både pris og læremiljø angår. Etter hovedtalerens påstand. var de fleste av de ansatte imotskoleløsningen. Slik er ikke virkeligheten. Lærerne på skolene og barnehagene gikk inn for «Storstua» noe talsmannen ikke hadde fått med seg, eller kanskje han ikke hadde pratet med andre enn de få, om noen, han visste var imot. At mange ikke var hørt var også et argument han slengte frem. ---- Det er jo slik at om 200 kommer med sine meninger, kan ikke alle få sine meninger tatt til følge. Det sier seg selv, men at de ikke er hørt blir litt drøyt. Noen må bli tilsidesatt.

At de som fikk prosjektet utsatt noen år, mener de har bedre kvalifikasjoner enn de som har jobbet med skoleprosjektet i to år sier litt om selvtilliten til opposisjonen +1. Vi har jo i friskt minne en høyrerepresentant som kalkulerte asfaltlegginga til Syltefjord til opptil 80 mill., mens sluttallet ble ca. 23 mill. Nå mente vedkommende at 600 mill. var mer riktig enn det som er beregnet for Storstua. (Låneopptak for prosjekt Storstua er pr. feb. 2019 kr 249 mill. iflg. sakspapirer.) Det er vel bare de lokale økonomene som tror de kan bygge en moderne og fremtidsrettet skole og barnehage for 160 mill. Jau, jau du kan nok lite på dem!

Det ville vært fint om de groveste påstandene som har blitt kastet frem i presse og på møter kunne vært verifisert!