– Arbeiderpartiets, SV og KrF har foreslått en storstilt satsning på Finnmark i sitt forslag til budsjett. Budsjettet blir vedtatt i fylkestinget i dag, heter det i en pressemelding fra flertallspartiene.

– Vi investerer for over 2 milliarder i Finnmark. Samferdsel, med båt og fylkesveier og skoler vil få et betydelig og nødvendig løft» sier fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech.

– Vi har store veiprosjekter som vi vil igangsette, FV888 fra Ifjord til Lebesby og FV98 Ifjord til Lakselv bevilges 400 millioner. At vi skal investere over 750 millioner i en fisk til marked pakke, på vei som vil bety mye for næringsliv og distrikt. Dette vil føre til at sjømat kan bli fraktet raskt til markedet, forteller Bech.

Prosjektet omfatter FV890/FV891 mellom Tana bru og Båtsfjord/Berlevåg, slik at modulvogntog kan kjøre på strekningen. Pakken omfatter også en ferdigstillelse av Ifjord vei prosjektet. Det legges også opp til en satsning på bruer på 200 millioner, mindre veiprosjekter får også en økt bevilgning på 200 millioner samt at vi satser på intelligente trafikksystemer, opplyser flertallspartiene i pressemeldingen.

– Dette er den største satsningen på fylkesveier noensinne i Finnmark, sier Tarjei Jensen Bech.

I tillegg til stor satsning på fylkesveier ønsker man å gå til innkjøp av en ny ferge på Hasvik-sambandet.

– Vi bevilger 150 millioner til en større ferge til Hasvik-sambandet. Tiltaket vil gjennomføres i 2021. Dette er en sak vi vet har betydd mye for samfunnet i Hasvik kommune. I budsjettforslaget ligger det også inne en satsning på skoler. Hammerfest videregående skole får 81 millioner bevilget for å realisere kantine- og biblioteksbygg. Vardø videregående skole vil få en investering på 2,5 millioner for å klargjøres til nasjonal sjømatlinje. Vi skjermer veiløse samfunn for kutt i båttilbudet og viderefører bibliotekarer og LOSA. Vi legger også prosjektet om Nord-Varanger Videregående skole dødt, fastholder Bech.

– Arbeiderpartiet, SV og Krf ønsker å ta hele fylket i bruk. Vi satser på by og distrikt. Vi har lagd et budsjett for skole, distrikt og arbeid. Et budsjett for framtidig vekst i Finnmark.», legger han til.