Våre barn fortjener, og har krav på, et trygt og godt miljø

Av

Utdanningsforbundet Båtsfjord har sett behovet for et stort løft for både skole og barnehage i lang tid.

DEL

MeningerUtdanningsforbundet Båtsfjord har sett behovet for et stort løft for både skole og barnehage i lang tid. Vi håper prosjektet «En skole – en barnehage» vil bli en realitet, og at vi nå tør å satse på barn og unge i Båtsfjord. Det er nå vi har muligheten til en ny skole, og bør gripe den. Å starte prosessene på nytt vil ikke være for verken elevenes eller de ansattes beste.

Hvis prosjektet ikke blir en realitet, er vi bekymret for tilbudet vi gir til elevene og de ansatte, og at flere vil velge å flytte til andre kommuner.

Skal Båtsfjord kommune være konkurransedyktig med tanke på kompetanse og kvalitet og ikke minst være attraktiv for framtidens befolkning, ja da må grunnsteinene i samfunnet oppdateres til dagens standard.

En skole og en barnehage som er etter dagens standard, vil være attraktive for barnefamilier. Det vil kunne bidra til å rekruttere både lærere og annen kompetanse til kommunen. Skolen og barnehagen vil bli attraktive arbeidsplasser som er konkurransedyktige i ansettelsesprosesser.

Samlokalisering av kvalifisert personal vil føre til et større fagmiljø, noe som igjen vil være utviklende for både skole og barnehage. Dette vil også virke attraktivt på rekruttering og det vil bidra til å beholde dagens fagpersoner. Samlokalisering med PPT vil også bidra til mer effektivitet og tilstedeværelse i skolen. Den nye reformen innen PPT krever mer aktivitet ute i skolen, både i klasserommene og veiledning av lærere med tanke på spesialundervisning og tilrettelagt undervisning.

Det vil også være en stor fordel å ha helsesøster på skolen med tanke på alle de utfordringene dagens unge har i forhold til press fra alle sider. Her er behovet kritisk.

I dag er flere av byggene, der barn og unge tilbringer størsteparten av uka, på dispensasjon og har store pålegg fra arbeidstilsynet, og det over år. Det er ikke gjort noen form for rehabilitering av bygg på mange år. Det er kun gjort nødvendige reparasjoner og mange midlertidige endringer.

Barnehagene: Her må de pedagogiske lederne forlate arbeidsplassen for å kunne ta ut plantid. Støy, knirk i gulv, dårlig inneklima og lite tilgang til arbeidsrom, ikke tilrettelagte rom for arbeid med barn i grupper/en til en/språktrening. Mangler grovgarderober. Ingen ventilasjon på Klausjorda. Uteområdene blir ikke gjort noe med i påvente av ny barnehage. Ødelagte lekestativ blir ikke reparert, bare satt inn tiltak som gjør at de ødelagte lekene ikke er til skade. Barnehagen har gått under dispensasjon i mange år. Klausjorda barnehage burde vel strengt tatt ikke vært brukt til barnehage, noe vi regner med alle som var på befaring kan si seg enige i.

Nordskogen skole: Små avdelinger, stort allrom, lite med kontor, upraktisk, alle ansatte må sitte på et felles arbeidsrom som er på disp. Vannlekkasjer på minst ett klasserom, mugg/råte, dårlig inneklima. Elevtoalett i kjelleren, noe som gjør at enkelte heller elever tisser seg ut enn å gå på toalett. Det er ikke mulighet til å avholde konfidensielle samtaler med foreldre/lærere o.l. pga av mangel på egnede rom. Ledelse må ha pause når andre har det, pga. støy mellom personalrom og kontor. Det som gjøres av tiltak i dag, er «brannslukking», kun helt nødvendige reparasjoner/investeringer.

Båtsfjord skole: Dårlig inneklima, klasserom er delt med midlertidige løsninger/utvidelser av klasserom, vegger er fjernet uten at det er blitt gjort noe med å ta bort åpen mur, gulvbelegg som er kuttet/delt pga ny inndeling av rom, lys som kun kan skrus av/på i naborom.  Store arealer i kjeller som ikke kan benyttes. Uteområdet er ikke etter dagens krav, lekestativene er ødelagte eller ubrukelige. Lagerrom for naturfagsal er ikke godkjent, kun på disp i påvente av ny skole. Få egnede rom til konfidensielle samtaler.

Våre barn fortjener, og har krav på, et trygt og godt miljø der læring og trivsel er i fokus. En skole og en barnehage vil bidra til å gi barna våre en oppvekst på lik linje med barn i andre kommuner, med et godt inneklima og et uteareal som oppfordrer til lek, samspill og læring.

Vi ønsker kvalitet for våre barn!

Artikkeltags