- Gå tilbake til de opprinnelige skole-planene

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Senterpartiet ønsker ny skole og barnehage i Båtsfjord.

DEL

MeningerBåtsfjord Senterparti har i lang tid observert den til dels harde diskusjonen som har foregått rundt prosjektet «En skole og en barnehage» i kommunen vår. Dersom tallene som administrasjonen og den politiske ledelse presenterer er riktige i forhold til hvor mye det vil koste å oppgradere nåværende skoler og barnehager til dagens standard, vil det være formålstjenlig å bygge nytt hvor man får samlet byggene til en skole og en barnehage.

Vi har ikke registrert noen stor motstand mot ideen om en skole en barnehage, som var det opprinnelige vedtaket som ble fattet og annonsert.

Diskusjonen og kritikken kommer av at det opprinnelige forslaget har vokst voldsomt i omfang. En rekke ekstrafunksjoner skal nå inkluderes i prosjektet. Framtidige brukere av en rekke av disse funksjonene, har stilt spørsmål som de ikke føler er godt nok besvart eller tatt hensyn til. De ubesvarte spørsmålene dreier seg spesielt om biblioteket, bassengdelen, og ikke minst kulturdelen.

Det har blitt kraftig signalisert fra brukere av diverse funksjoner, kulturlivet og befolkningen generelt, at det ikke har blitt informert godt nok fra kommunen. Det er tross alt opp til mottaker og ikke avsender å avgjøre om noe er blitt godt nok kommunisert. Dermed blir det også satt spørsmålstegn om utredningen er gjort skikkelig når man stadig vekk hører om at ting ikke er avgjort, men at det skal tas senere i prosessen.

Prosjektet er naturlig nok blitt kraftig fordyret, siden man skal utvide voldsomt i forhold til det som opprinnelig var planlagt. Når dette ble vedtatt, var de økonomiske rammene 160 millioner på ny skole og ny barnehage. De siste tallene er nå 200 millioner for skole og 100 millioner for barnehage. Altså nesten en dobling av det opprinnelige vedtaket. Når man bygger nytt, bør målet selvsagt være at ting blir minst like gode og gjerne bedre enn de var. Slik ting er planlagt i forhold til alt utenom selve skoledelen og samordnet hjelpetjeneste, har mange brukere problemer med å se at ting blir bedre. Båtsfjord Senterparti deler denne bekymringen.

Båtsfjord Senterparti har heller ikke klart å finne noen kostnadsramme for innredning av den nye skolen. Vi lurer derfor på om administrasjon og den politiske ledelse kan opplyse oss om dette? Er det planlagt gjenbruk av eksisterende innredning? Skal innredning dekkes over den kommunale drift?

Båtsfjord Senterparti håper man stanser opp nå, og går tilbake til de opprinnelige planene om å samlokalisere dagens tre skoler og to barnehager i hvert sitt bygg. Vi frykter at man ved å beslutte å gjennomføre prosjektet slik det nå foreligger, etter voldsomme utvidelser, ender opp med et bygg fullt av dårlige kompromisser, som i tillegg vil sette kommunen i en særdeles vanskelig økonomisk situasjon i mange, mange år framover.

Artikkeltags