– Meget trist at prosjektet blir utsatt for så mye rykter og negativ omtale

NY SKOLE: Storskole-prosjektet er omstridt.Foto: Stein Halvorsen Arkitekter AS

NY SKOLE: Storskole-prosjektet er omstridt.Foto: Stein Halvorsen Arkitekter AS

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Hadde ett ønske om å prioritere våre barn, barnehagene og skolene.

DEL

MeningerEn skole en barnehage har nå fått mye oppmerksomhet i Finnmarken den siste tiden. Og det er meget trist at prosjektet som skulle være med på å løfte Båtsfjord Kommune inn i framtiden, gi våre barn og ansatte gode og trygge læringsarenaer og arbeidsplasser, blir utsatt for så mye rykter og negativ omtale.

En skole – en barnehage skulle være en gla sak for alle innbyggerne i kommune, og endelig er det full politisk enighet om at dette skal vi gjøre. Det er ikke her uenigheten ligger.

Som forelder til ett barn som går på Nordskogen Skole hvor virksomhetsleder og Rektor May Bente Eriksen uttaler i avisen 25.mars. Sitat: «Eksempelvis er det feil på kloakken og toalettene stinker ofte avføring og urin. Unger gruer seg til å gå på do og flere velger å holde seg en hel dag og venter til de kommer hjem for å gå på do». Selvfølgelig vil dette gå ut over konsentrasjonen og trivselen på skolen, og jeg spør meg selv som både forelder og politikker, hvordan kan du som virksomhetsleder tillate slike avvik på skolen hvor du er øverste sjef og har totalansvaret for våre barn, har det vært lenge slik? Hun skriver 10 år er gått, velger å tro at det ikke gjelder toalettene og kloakken. Man må ikke slutte med å ta vare på ting fordi man skal bygge nytt i framtiden. Og nei May Bente det er ikke «kun» våre barn, det er det aller kjæreste vi har, våre barn som vi gjør alt for og ønsker gi gode holdninger og kunnskap slik at de har de beste forutsetninger til å lykkes videre i livet. I høst var det 10-12 elever ved Båtsfjord skole som ikke fikk lovpålagt ekstra hjelp på Båtsfjord skole, foreldre til 2 av elevene sendte saken over til Fylkesmannen, begge disse fikk medhold hos fylkesmannen, hva med de andre som ikke var tøffe nok til å ta opp kampen? Hvordan er det med tilbudet vi gir våre fremmedspråklige elever. Går vi for hardt fram med kuttene AP trumfet gjennom i budsjettet for skolene i 2019. Er kuttene realistisk å gjennomføre nå, eller er det en prosess som må gjennomføres over tid, slik at det ikke går utover det som er lovpålagt.

Harald Lister, du som sto fram på folkemøte og kritiserte arkitektene for om de visste hvor vi bor og var sterkt kritisk til takkonstruksjon på storstua pga snøforholdene i Båtsfjord, ja det hadde kanskje vært godt å ha de 23 millionene som asfalten kostet nå når vi trenger de til våre barn. Også dette stemte vi imot fordi vi hadde ett ønske om å prioritere våre barn, barnehagene og skolene. Men la nå ikke dette bli en sak om syltefjordveien.

Kjære ordfører Geir Knutsen, det er ikke bare en taper, men både våre barn, alle ansatte og innbyggere i kommunen ligger an til å bli tapere visst vi bare trumfer prosjektet igjennom slik det ligger i dag. Første stikk fikk vi i avisen nå på torsdag hvor vår elskede og betrodde kommuneoverlege velger å forlate skuten. Arbeiderpartiet kuttet 4 millioner i budsjettet for helse og omsorg for 2019. Er det realistisk å klare dette inneværende år, uten at flere ressurs personer sier opp, fordi vi strekker strikken for langt i kuttene? Og ja kjære ordfører dette går utover bolysten i kommunen og det viser seg at vi både mister fagfolk, det er uro i nesten alle organisasjonene og det blir nok problemer med å tiltrekke seg fagfolk. Det viser kuttene allerede før skole – barnehage prosjektet er vedtatt. Synes det er meget svakt av Ordføreren å skyve rådmannen fram i disse sakene. Budsjettet for 2019 er det Arbeiderpartiet som har vedtatt mot Høyre sine stemmer. Synes vår kjøre ordfører skal gå ut å støtte administrasjon sin, de gjennomfører stakkars bare de oppgavene/kuttene arbeiderpartiet har pålagt dem å gjøre. I tillegg er det vedtatt å kutte på teknisk hvor rådmannens sier at visst vi skal gjennomføre dette må vi må kanskje godta at veiene blir mindre brøytet og mindre farbar fordi budsjettet til teknisk ikke gir rom for det vintervedlikeholdet vi alle liker å skryte av.

Fredag i forrige uke ble jeg innkalt i styringsgruppemøte i skoleprosjektet, hvor jeg skulle redegjøre for hva vi mente med flertallsvedtaket som ble i skoleprosjektet. Her gikk jeg nok en gang gjennom hva som lå i vedtaket og hva som lå i hvert av punktene i vedtaket. I tillegg til at det ble gjennomgått saker som var utenfor agendaen til møtet. Og etter ett meget rart formannskapsmøte på mandag 25/3 hvor styringsgruppen blir utvidet ihht kommunestyrevedtaket, trekker ordføreren seg som leder i styringsgruppen. Og dernest hvor arbeiderpartiet stemmer ned utsettelsesforslaget om valg av ny leder i styringsgruppen og banker igjennom meg som leder i gruppen med arbeiderpartiets 3 stemmer mot min vilje og mot våre 2 stemmer, har jeg blitt enda mer forundret. Er dette måten å gjøre det på? Og når ordføreren har glemt alle punktene vi gikk gjennom bare 3 dager før og vi kan lese på nett at ordføreren sier at det er umulig å bygge barnehage og skole for 160 millioner, lurer jeg på om vi var i samme møte. For det er da vitterlig ikke det som står i referatet fra møtet. Det er nå engang slik at har du brukt opp det du har fått tildelt og mandat til å bruke så må du snu deg rundt å spørre eier om mer, og da ønsker eier veldig ofte og vite hvor mye og hva skal du bruke det til. Det får vi nå og det er lovet lagt fram allerede på førstkommende styringsgruppemøte. Ett av punktene var at all dokumentasjon og papirer som kan gjøres tilgjengelig skal gjøres tilgjengelig og det ble sagt at også referatene fra styringsgruppen skulle legge på nett fra nå av, da kan alle lese sannheten der. Referatet fra styringsgruppe møtet er ikke lagt ut ennå, men jeg forventer at det ligger tilgjengelig på nett snarest. Visst ikke skal den nye lederen i styringsgruppen sørge for det.

Og med ny påtvunget oppgave som leder i styringsgruppen til skoleprosjektet lover jeg åpenhet, så må jeg bare beklage at ordføreren trakk seg som lederer, fordi det nest største partiet i kommunen fikk plass i styringsgruppen og at vi har stilt kritiske spørsmål til inndekning av de kuttene arbeiderpartiet har vedtatt.  Og som utdanningsforbundet sier i sitt avisinnlegg 20/3 at prislappen på prosjektet mest sannsynlig blir mer enn 302 millioner er det vel ikke rart at vi er kritiske til den planlagte pengebruken i prosjektet. Spesielt når prosjektet ikke er ferdig ennå, vi har bare fått sett konsept tegninger til nå.

Som vi har sagt tidligere så har kommunens administrasjon og faggruppene utredet og belyst saken på en god måte og det er kommet mange meget gode innspill fra brukergruppene i prosjektet, og nå har også vi i Høyre fått lov å være med i styringsgruppen i tillegg til at det frivillige kulturlivet som nok har blitt hørt minst er med i gruppen.

En klok mann, tidligere aktiv i høyre sin gruppe brukte å si. Har man ikke råd til flott, må man klare seg med nok.

Visst det er noen som lurer på noe er det bare å ta kontakt. Det å kaste ut påstander og negative omtaler om hverandre i media skaper ingen bolyst verken for våre innbyggere eller for folk som søker info om Båtsfjord på nett og som kanskje kunne tenke seg å flytte til får fantastiske kommune heller tvert imot.

La oss bygge en skole en barnehage sammen, uten at det skal gå prestisje i noe, men til det beste for økonomien vår, slik at vi også har penger til å skape ett godt læremiljø innenfor veggene i de nye fine skole og barnehage byggene som vi vil få.

Artikkeltags