Sko­le­klas­ser har fått be­skjed om å kom­me seg hjem fra utlandet: – Nå blir det vel FIFA-spill i 14 da­ger, sier Isak som fryk­ter ka­ran­te­ne

Pas­vik Fol­ke­høg­sko­le er på rei­se i Russ­land, mens Vad­sø vi­de­re­gå­en­de sko­le har ele­ver og læ­re­re i Frank­ri­ke på sko­le­tur. Nå har beg­ge klas­se­ne fått be­skjed om å kom­me seg hjem til Norge.