Skipsbygger Svenning tjente mest i Nesseby

Har tatt landligge før han igjen reiser ut i verden.