Skipper hjalp mann som falt i sjøen. Så ble han målt til 2,65 i promille

Tilsto i retten.