Skattetabbe: Nordmenn har fått tilbake for lite skattepenger

Av

Skattedirektør Hans Christian Holte beklager.

DEL

Skatteetaten bekrefter at de har funnet 17.500 saker der folk har betalt tilbake Nav-penger uten å få igjen skattepengene de har krav på, melder NRK.

Skattedirektør Hans Christian Holte beklager til dem som har betalt tilbake ytelser til Nav uten å få tilbake skattepengene de har krav på, skriver NRK.

Hvert av de siste fem årene har Nav krevd tilbake rundt én milliard kroner fra folk som er avhengig av ytelser fra Nav, ifølge statskanalen. Disse pengene er det trukket skatt av på samme måte som for andre lønnsinntekter.

Ble svar skyldig etter spørsmål fra NRK

Først da NRK i begynnelsen av november stilte spørsmål om skatt på ytelser som folk har betalt tilbake til Nav, undersøkte Skatteetaten sakene, skriver nrk.no.

Nå har altså etaten funnet ut at 17.500 personer ikke har fått tilbake skattepengene sine, slik de skulle hatt.

Fra 2016 har Nav sendt meldinger til Skatteetaten når folk har gjort opp for seg etter krav om tilbakebetaling fra Nav.

Skatteetaten innrømmer nå at de ikke alltid har fått med seg at Nav har sendt melding og rettet på skattemeldingen for de det gjelder.

– Vi har avdekket at vi har flere saker der vi må justere skatteberegningen, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Det gjelder cirka 17 500 personer som siden 2016 har tilbakebetalt en ytelse til NAV.

- De har ikke fått korrigert sitt tidligere skatteoppgjør, slik de skulle. Det beklager vi og rydder nå opp. Vi vet hvem det gjelder, de berørte vil bli kontaktet av Skatteetaten før jul og vil motta nye skatteoppgjør. De vil få tilbake tidligere betalt skatt dersom de har krav på det, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Individuell gjennomgang

Statssekretær i Finansdepartementet Jørgen Næsje (Frp) sier han forventer at Skatteetaten rydder raskt opp.

– Jeg merker meg at skattedirektøren tar dette alvorlig og lover å rette opp feilene, blant annet gjennom en individuell gjennomgang av hver enkelt sak, sier Næsje til Nettavisen.

– Skatteetaten må gjøre det de kan for å rydde opp på en effektiv og god måte, slik at alle får tilbakebetalt pengene de har krav på så snart som mulig.

Næsje understreker at dette er viktig for regjeringen.

Fra 500 kroner til 5000 kroner per person

De som er berørt trenger ikke gjøre noe.

Et lite utvalg stikkprøver tyder på at beløpet ligger i størrelsesorden 2400 kroner per person i skatt. Det kan også være enkeltpersoner som har et beløp som er høyere.

Oppdatering: Undersøkelser så langt viser at beløpet på sakene er i størrelsesorden 500 kroner til 5000 kroner per person i skatt. Men vi vet også at det er beløp som er betydelig høyere.

– Alle saker vil få en individuell behandling i Skatteetaten, understreker skattedirektøren i en e-post til Nettavisen.

– Alle saker vil få en individuell behandling i Skatteetaten, understreker skattedirektøren.

Skatteetatens rutiner har vært mangelfulle, noe som har ført til at ikke alle NAV-saker har blitt korrigert. Dette vil Skatteetaten nå endre på.

Eksempel på manglende oppfølging:

• En person har fått 15 000 kroner i trygd/NAV-ytelse og har betalt 3000 kroner i skatt.

• Han/hun fikk utbetalt 12 000 kroner.

• Personen får så beskjed av NAV om å betale tilbake hele ytelsen, altså 15 000 kroner.

• Han/hun skulle fått tilbakebetalt 3000 skattekronene når hele ytelsen var tilbakebetalt til NAV. Det har Skatteetaten ikke fulgt opp.

Særskilt håndtering av NAVs EØS-saker

Skatteetaten behandler fortløpende ca. 2400 saker fra NAV i forbindelse med deres feiltolkning av EØS-regelverket. Skatteetaten stopper innkrevingen i pågående innkrevingssaker og følger opp skattemessige forhold ved etterbetaling av NAV-ytelser. Sakene vil få en særskilt behandling av Skatteetaten.

– For eksempel vil vi endre skattekortet før de berørte får en etterbetaling, for å unngå at de får stor restskatt til neste år, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

I saker med feilaktig, pågående innkreving av NAV-ytelser, vil innkrevingen bli stanset og innbetalt beløp tilbakebetalt til de berørte. Skatteetaten har startet arbeidet og har foretatt utbetalinger.

Artikkeltags