Gå til sidens hovedinnhold

Skandalen, ennå én, er et faktum

Øst Samisk Museum – er det det som måtte til for å fortie et folkerettsbrudd?

Finnmarksdebatten

Jeg leser et hefte som utgis av Øst Samisk Museum; «Säämsijdd Skoltebyen Njauddâm Neiden».

Og da blir mitt spørsmål; har alle glemt historien til Øst Samene? For meg fremstår dette som vridning av historien som tjener ingen til ære. For å forstå oss selv må vi forstå historien, og den skal vi ikke snu og vrenge på, vi må ty til fagfolk.

Professor Ørnulv Vorren har omtalte dette grundig, og Professor Einar Niemi har beskrevet dette meget vel for Samerettsutvalget, og vi trenger ikke flere utredninger om dette. Man kan like det eller la være, men at Statens midler brukes til å vri på Niemis utredning blir noe banalt, kort sagt det forblir amatørmessig historie forfalskning.

Det oppsiktsvekkende er at man ikke omtaler reindriften på 1800-tallet.

Jeg synes synd vi behandler hverandre på denne måte.

Vi lever i et fritt og organisert samfunn, og dette skal ikke misbrukes til å forfalske vår felles historie.

Historien om Østsamene i Pasvik og Neiden er ikke noe det norske samfunn skal være stolt av, tvert imot må alle innse at det er begått folkerettsbrudd mot dem. Og dette må repareres, og det gjør man ikke ved om omskrive historien.

Jeg mener det er på sin plass at Øst Samisk Museum går «inn i seg selv» og drøfter hva som er skjedd galt. De som er ansvarlige for museumsvirksomheten må se over det som er publisert. Gjør de ikke det så taper de all respekt for sin egen virksomhet, og bør få avløsning av dem som er sjefer i Sametinget.

Den skade som er skjedd mot Østsamene forbedres ikke ved politisk manipulasjon, slik jeg opplever «det nye testament» fra Østsamisk Museum.

Østssamen i Pasvik og Neiden var det opprinnelige folk i Sør Varanger, flyttsamene som jeg tilhører hadde et historisk veldokumentert godt forhold til dem.

Jeg henstiller til at man oppfører seg i forhold til Østsamene i Pasvik og Neiden. De feil som er begått mot dem bør vi alle bistå i å reparere. Uredelighet overfor historien er ikke på sin plass nå.

Jeg ber om at Øst Samisk Museum trekker heftet og plasserer der den hører hjemme; på ØFAS.

Kommentarer til denne saken