Skal urbane verdier prege jakta vår? Finnmark sin stemme må bli hørt når en ny viltlov skal utformes

LOVENDRING: Politiske krefter stiller spørsmål som berører finnmarkingene. Illustrasjon.

LOVENDRING: Politiske krefter stiller spørsmål som berører finnmarkingene. Illustrasjon. Foto:

Av
DEL

KronikkDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Helt fra de inntil 7000 år gamle helleristningene i Finnmark og fram til vår tid, går det en rød tråd: Vi er et folk som høster av naturen. I dag er det mellom 15.000-20.000 jegere, fangstere og fiskere.

Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet inviterte nylig til innspillsmøte for å revidere viltloven fra 1981. Interesseorganisasjoner og andre var invitert til å si sin mening. FeFo deltok også.

Under møtet ble det stilt en rekke spørsmål som også berører oss i Finnmark, ikke minst de som utøver samisk, tradisjonell utmarksbruk:

- Skal viltloven bestå, eller skal alt som har med jakt å gjøre behandles av en annen lov – som for eksempel naturmangfoldloven?

- Skal det være lov å jakte i romjula og under påskehøytiden?

- Skal det fortsatt være vårjakt på ender?

- Skal det være lov å jakte rype og hare?

- I hvilken grad skal loven sikre samiske interesser?

Tre av fire nordmenn er grunnleggende positive til jakt, ifølge Natur- og miljøbarometeret til TNS-Gallup 2017. Likevel registrerer vi at urbane verdier, med motstand mot jakt og fangst, stadig gjør seg gjeldende. Bærere av disse holdningene deltar i betydelig grad for å påvirke prosessen med ny viltlov. Derfor er det svært viktig at vi som er glade i jakt og fangst ikke tar disse rettighetene for gitt. Samfunnet urbaniseres. Lovverk utformes på Stortinget, og befolkningen i storbyene har størst innflytelse over hvem som blir våre folkevalgte. Derfor er det viktig at vi som bor lengst unna og skal tilrettelegge for jakt og fangst, bruker vår stemme – både for viltet og jegeren.

Sametinget arbeider for å sikre og utvikle samenes språk, kultur og samfunnsliv, og var også invitert til innspillsmøtet.

Vi vil oppfordre Sametinget, interesseorganisasjoner og lokale viltmyndigheter til å ta del i prosessen, slik at vi sammen kan påvirke det framtidige lovverket på en måte som ivaretar finnmarkingers interesser, og samisk kultur og samfunnsliv.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken