Statens vegvesen la mandag fram en liste på over 200 prosjekter som skal bidra til stanse forfallet på riksveiene i Norge.

– Vi prioriterer drift- og vedlikehold høyere. Etter flere år med økende etterslep, vil vi snu utviklingen, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Det hører med til historien at regjeringen torsdag i forrige uke varslet en styrking av drift og vedlikehold med 1,2 milliarder kroner i revidert budsjett.

– Vi tror dette blir et vendepunkt der vi kan ruste opp riksveiene, sier hun.

For Finnmarks del blir disse tre prosjektene prioritert: