Skal ha oppbevart legemidler i ulåst skap og brukt ulovlig tvang mot barn

De antatte lovbruddene ble avdekket da Fylkesmannen besøkte botjenesten i Tana.