Skal granske dødsulykken – vil se om det ble gitt forsvarlig helsehjelp

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har opprettet tilsynssak mot UNN og Finnmarkssykehuset.