Er det en plass som merker EU sine sanksjoner mot Russland, så er det Øst-Finnmark – og spesielt Kirkenes. Det er 100 prosent støtte til sanksjonene også her.

De første som merker det er næringslivet, når kundene de var vant til å ha er borte. Da må det omstilles til nye kundegrupper, og det er ikke gjort over natten. Staten kan og må bruke sine eierkrefter på å gå foran med en klar og tydelig stemme, spesielt med sine bedrifter som for eksempel Forsvaret og Equinor, og endre innkjøpspolitikken. Lokalt og regionalt næringsliv må i en helt annen grad enn tidligere benyttes sånn at pengene legges igjen der det bor folk. Det er viktig alle plasser i distriktene, og spesielt i Øst-Finnmark.

Bygg og anleggsnæring er nærmest uten arbeid i Øst-Finnmark. Her kunne staten igangsatt en rekke prosjekter for å holde aktivitet oppe, veivedlikeholdet, ny grensestasjon på Storskog, molo i Kjøllefjord, kontrollstasjonen på Sandnes, innseilingsmolo i Vardø og ferdigstille helikopterlandingsplass på Kirkenes sykehus. Dette er bare noen av tiltakene som kan gjør til at lokal bygg- og anleggsnæring har jobb langt fram i tid.

Regjeringen la fram en god nordområdepolitikk med Hurdalsplattformen 13.10.21. I den står det: En ny giv i nordområdene.

Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Regjeringen vil jobbe for en ny giv i nordområdepolitikken med vekt på godt og konkret samarbeid med andre land, og særlig fokus på økt aktivitet på land i Norge. Regjeringen vil fornye og forsterke innsatsen og har store ambisjoner for utviklingen i nord. Den nye nordområdepolitikken har som mål å snu den negative befolkningsutviklingen, utnytte de lokale verdiene til å skape vekst, gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling, ha større ringvirkninger og fremme nye initiativ for samarbeid med våre naboer.

Regjeringen er opptatt av å sikre norsk eierskap til viktig infrastruktur, eiendom og nasjonal kontroll over naturressurser. En ny giv i nordområdene vil innebære en kraftfull satsing på tvers av flere sektorer, som utdanning og forskning, ressursforvaltning, næring og samferdsel.

Vi tenker at nå er tiden inne for å vise handlekraft fra regjeringen og igangsette allerede vedtatt nordområdepolitikk. Å igangsette allerede utredede investeringer, og utrede vedtatte planer, er det beste virkemiddelet for å motvirkende fraflytningen. For skal det bo og jobbe folk i Øst-Finnmark, må det være arbeidsplasser her oppe hele året. Nå er det Øst-Finnmarks tur!