Gå til sidens hovedinnhold

Sjøsamisk utviklingskommune

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Unjárgga gielda er den eneste kommunen i Norge der alle primærnæringer, jordbruk, reindrift, fiske og utmarksnæringer har vært og er ennå i stor grad er de viktigste næringene i kommunen. Nesseby er også den sjøsamiske kommunen hvor den sjøsamiske dialekten er best bevart.

Kommunen har nesten ikke noe industri. Her er et lakseoppdrett, litt stein- og sanduttak, men det er ikke mange fra kommunen som jobber der.

Sametingets avdeling i Varangerbotn, Isak Saba språksenter og Varanger Samiske museum, er offentlige samiske institusjoner som er med på å vise kommunens samiskhet utad.

Med effektiviseringen og nedbyggingen av de nevnte primærnæringene, har arbeidsplassene knyttet disse sakte og umerkelig blitt færre. Folketallet har gått ned de siste tiårene, mens det i de omkringliggende kommunene har vært en vekst. En del av disse kommunene, slik som Sør-Varanger, Vardø, Vadsø, har fått statlig drahjelp med utviklingsmidler og etableringer av ulike statlige arbeidsplasser, f.eks; Sykehusinnkjøp Vadsø, Nav innkreving Sør-Varanger, Voldsoffererstatning Vardø.

I Nesseby har de statlige arbeidsplassene som posten, trygdekontoret, lensmannskontoret, ligningskontoret, televerket med mellom 15 og 20 arbeidspalsser forsvunnet, en etter en. For sammenligningens del, utgjør det 200 arbeidplasser i Sør-Varanger, hvis det sammenlignes med befolkningstørrelse.

Det er viktig for den samiske verdens bevaring av mangfold at Nesseby som den eneste sjøsamiske kommune med sterk reindrift, oppegående jordbruksnæring og en optimistisk fiskerinæring, får gode utviklingsmuligheter.

Ikke bare for de nevnte næringene, men også ny næringsutvikling innen kultur, reiseliv, data, transport, bygg- og anlegg og offentlige etableringer.

Samtidig er det viktig å styrke kommunens admininistrasjon for å kunne utvikle den nevnte ønskede utvikling.

Kommunens folketall kan ikke bli noe særlig mindre enn de 900 innbyggerne vi har i dag før det blir vanskelig å drive et moderne lokalsamfunn med det som kreves av infrastruktur, både privat og offentlig.

Nesseby Senterparti forslår derfor at kommunen søker om bli en samisk utviklingskommune som skal ivareta og nyutvikle et historisk særegent sjøsamisk samfunn, et samfunn som har uavbrutte bosetning fra istiden til i dag.

Det må være staten som hovedsakelig finansierer dette. Andre kan være fylkeskommunen, Sametinget, ulike kulturfond, næringsfond m.m.

Dette skal skje på grunnlag som ivaretar først og fremst det samiske, men hvor ulike andre kulturer naturlig kan være en del av dette.

I størrelse bør det satses på beløp i størrelsesorden over 10 millioner kroner.

8. november 2020.

Kommentarer til denne saken