«Sjølaksefisket er miljøfiske og ingen trussel mot villaksen»

SJØLAKSEFIKSE: Astrid Daniloff mener sjølaksefiske bør bli mer prioritert. .Foto: Alf Helge Jensen

SJØLAKSEFIKSE: Astrid Daniloff mener sjølaksefiske bør bli mer prioritert. .Foto: Alf Helge Jensen

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Samenes folkeforbunds utrettelige kamp for å redde sjølaksefisket som er et sentralt grunnlag i sjøsamisk kultur og næring og en kyst- og fjordkultur og næring, kan ikke måles i kroner og øre, men i livskvalitet og generasjoners kunnskap, arbeidsinnsats og erfaring.

St.prp. nr. 32 (2006–2007) var og er ikke forutsetningen å fjerne sjølaksefiske, men avdekke og fjerne trusselfaktorer, sjølaksefisket er ikke nevnt som en trusselfaktor.

Trusselfaktorer nevnt i prp nr. 32 og som skal bekjempes er: Rømming av laks, lakselus, ILA-smitte og Gyrodactylus salaris, «Fang og slipp» er ikke et bevaringstiltak men en sport og lek med mat og er uetisk.

Videre unnlater forvaltningsmyndighetene å nevne bifangst av laks i pelagisk fiske i Nord-Atlanteren både av norske og russiske trålere, denne ulovlige fangsten av laks er sannsynligvis mye større enn det beskjedne norske sjølaksefisket. Bifangst av laks i trålfangst må Norge drøfte med Russland under fiskeriforhandlingene.

Sjølaksefiskerne har i mer enn 40 år kontinuerlig blitt regulert, vi ligger nå under nullpunktet. Sjølaksefisket er miljøfiske og ingen trussel mot villaksen, fangst av laks med garn og nøter har vært utøvd i flere hundre år – mest sannsynlig i flere tusen år og slik skal det fortsatt være og vill-laksen er ikke utryddet, derfor må de reelle trusselfaktorer avdekkes og bekjempes i tråd med St.prp. nr. 32.

«Forvaltningsmyndighetene er særskilt forpliktet å forholde seg til; Kongelig resolusjon av 27. mai 1775, Internasjonale konvensjoner, ILO-konvensjonen 169, og sist men ikke minst Grunnlovens §108 og §112.»

På spørsmål om Finland og Russland skal påvirke reguleringer av sjølaksefisket på norsk territorium svarer Klima- og miljødepartementet at i forhandlinger med andre land gjelder ikke norske lover, resolusjoner og konvensjoner, her har KLD gått langt utover sin fullmakt i henhold til norske lover og internasjonale konvensjoner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken