Sjølaksefiske på Finnmarkseiendommen trenger ikke ytterligere begrensinger

ILLUSTRASJON: Denne sjølaksefiskeren ble fotografert ved en tidligere anledning.

ILLUSTRASJON: Denne sjølaksefiskeren ble fotografert ved en tidligere anledning. Foto:

Av

Når regjeringen vurderer stenging av sjølaksefiske, trenger den ikke starte lengst nord.

DEL

FinnmarksdebattenKlima- og miljødepartementet mener at det må vurderes å forby sjølaksefiske i områder med små og sårbare laksebestander for fem år av gangen. Bakgrunnen er at Miljødirektoratet i tiden som kommer skal gjennomføre hovedrevisjon av reguleringen etter laks, sjøørret og røye i sjø og elv.

Av tre årsaker bør ikke Finnmarkseiendommen være det første sted for å sette sjølaksefiskere på land.

For det første har vi – med unntak av de siste nyhetene om Tanaelva - generelt sett gode bestander av laks i Finnmark. Fangstene i både sjø og elv viser at 2019 var et tilnærmet normalår, selv om det for enkelte av elvene var større variasjon enn normalt.

Det andre, men veldig viktige; sjølaksefiske på Finnmarkseiendommen er en rettighet bare finnmarkingene har. Det er attåtnæring og kultur, ikke minst sjøsamisk kultur. Disse rettighetene er nedfelt i Finnmarksloven og skal ivaretas spesielt av FeFo.

For det tredje: Dersom sjølaksefiske skal begrenses, må rettighetene til laksefisket legges til grunn. Det vil si at de med de sterkeste rettighetene er de som skal reguleres sist (kommunens innbyggere) og de med svakest rettighet (tilreisende) må reguleres først.

FeFo er som forvalter av jakt, fiske og areal opptatt av å gjøre det på mest mulig bærekraftig måte. Vår vurdering er at vårt sjølaksefiske, innenfor dagens rammer gitt av myndighetene ikke utgjør noen trussel for villaksbestandene på Finnmarkseiendommen.

I 2019 var det 258 sjølaksefiskere på Finnmarkseiendommen sine lakseplasser. I motsetning til de som fisker på privat grunn, skal fiskerettighetene til disse ivaretas gjennom Finnmarksloven.

Deres kultur og tradisjon er mer utsatt enn villaksbestanden i seg selv og noe som heller må stimuleres framfor å reguleres.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags