Jeg er førstekandidat for Senterpartiet til sametingsvalget i Nordre krets, og reiser rundt for å ha stand og besøke bedrifter i kretsen. Tidlig bestemte jeg meg for å ta campingvognen med meg rundt, slik at jeg kunne velge å overnatte der det passet seg. Etter to år uten ferie, så er det godt å kunne dra rundt å se plasser, snakke med folk og kose seg i campingvognen om kvelden.

Jeg reagerer kraftig på de dårlige veiene på kysten, og de skyhøye fergeprisene. Det må være noe galt med dagens politikk, når noen av nasjonens viktigste transportårer er i så dårlig forfatning, og fergeprisene er dyrere enn fly ut i verden. 15 minutters fergetur til Arnøya i Troms med bil og campingvogn kostet dobbelt så mye som en lavprisbillett med fly fra Oslo til Paris, og en 40 minutters tur med bil og campingvogn til Hasvik koster like som to turer, tur retur til Hellas.

2000 kroner koster det med ferge tur/retur Hasvik, dette bil og campingvogn, og 840 kroner for tur/retur til Arnøya. Dette begrenser muligheter for turisme, begrenser næringsaktivitet og flår lokalbefolkningen. I tillegg betaler folk som tar fergene, veiavgift og andre avgifter som alle andre. Dette er overhodet ikke rett, når der ikke finnes andre muligheter til transport.

Senterpartiet har en helt klar politikk for ferger. Alle fergesamband der det ikke er andre alternativ, skal være gratis. Det skulle bare mangle, vårt samfunn er bygget på at alle skal være med å betale for nødvendige tilbud til alle.

Det andre jeg reagerer på er den dårlige veistandarden. Å trekke campingvogn på kysten er en utfordring. Veiene er hullete, ujevn og smale. Riksveiene er elendige, og fylkesveiene er enda verre. På disse veiene transporteres det titusener av tonn med Norges evigvarende gull, nemlig fisken. Fra Nordkapp går det 3-4000 trailere med fisk i året, noe av det samme fra Hasvik. Fra Arnøya går det enda mer, 4-5000 trailere. Disse fiskerisamfunnene skaper store verdier for nasjonen. Hvorfor er det da ikke viktig å sørge for forsvarlige veier.

I tillegg til dårlige veier, er vintervedlikeholdet elendig. Veien til Nordkapp stenger nå 30 % mer enn for 12 år siden, og er nå ofte stengt 100 ganger på en vinter. Fergen til Hasvik er ikke tilpasset været og er innstilt på normalt vintervær, og veiene til loppa/Hasvik stenger ofte. På Arnøya kjører folk hele vinteren med hjerte i halsen fordi de er redd for snøskred og veiene stenger ofte.

Det er stort vedlikeholdsetterslep på riksveiene, men det er enda mer vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene. Fylkene har ingen mulighet med dagens økonomi å ta etterslepene, det er nødt til å komme ekstrabevilgninger for å få standarden opp på et akseptabelt nivå.

Samtidig må det gjøres en skikkelig satsing på skredsikring og det må lages brøytekontrakter som er tilpasset kystklima og lokale forhold, slik at befolkningen kan ferdes sikkert, og at fisk og matvarer kommer seg frem til markedet.

Skal vi snu fraflytningstrenden i nord er vi nødt å investere på distriktene. Fisken må komme frem til markedet mens den er fersk, folk må føle seg trygg på at de kommer seg frem og tilbake på veiene, og det kan ikke være straffegebyrer (Skyhøye fergebilletter) til samfunn som er på øyene.

Senterpartiet ønsker å investere på Distriktene. På veier, på ferger, på vintervedlikehold, på skredsikring og Nord-Norgebanen. Vi ønsker å investere på Nord-Norge, ikke for å dele ut almisser, men fordi landsdelen er viktig for hele Norge.