Sjåføren forklarte at han ble påvirket ved at noen blåste røyk på ham. Nå har retten konkludert

Grunnen kunne også være at han tok to-trekk av en sneip som lå i askebegeret.